Preskočiť na obsah

Zmeny od 15.06.2018

Poberatelia predčasného starobného dôchodku a dohoda o vykonaní práce resp. dohoda o pracovnej činnosti

Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia (§10b ods.1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.) sa nepovažuje dosahovanie príjmov z dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti, uzatvorených s poberateľmi predčasného starobného dôchodku. Z uvedeného teda vyplýva, že tieto osoby sa na účely zdravotného poistenia nebudú považovať za zamestnancov a teda ich zamestnávateľ nebude prihlasovať a nebudú figurovať ani v  mesačných výkazoch.

Ak poberateľ predčasného dôchodku prekročí príjem z dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti stanovený príjem (príjem je určený v zákone o sociálnom poistení)  zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Príjem, ktorý je rozhodujúci pre posúdenie trvania resp. zániku nároku však neskúma zdravotná poisťovňa ale Sociálna poisťovňa.

Zamestnanec, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§23 ods.6 zákona č. 580/2004 Z. z.) a to z dôvodu, že ak nárok na výplatu starobného dôchodku zanikne, pričom pracuje na dohodu o vykonaní práce resp. dohodu o pracovnej činnosti, začne sa na účely zdravotného poistenia považovať za zamestnanca (nie je už splnená podmienka poberania predčasného starobného dôchodku) a teda z uvedeného vyplýva, že ho zamestnávateľ musí prihlásiť ako zamestnanca a vykazovať aj v mesačnom výkaze.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.