Dodávka a montáž mobilného regálového systému pre RS Prievidza,125000,"200828 (HTML)",25.05.2013 "DTP práce, tlačiarenské služby, distribúcia",162000,"200827 (HTML)",25.05.2013 Rozšírenie RS Prievidza - Stavebné úpravy,117200,"202775 (HTML)",20.06.2013 Služby mobilného operátora,122000,"199333 (HTML)",08.05.2013 Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek,68000,"198327 (HTML)",25.04.2013 "Obstaranie originálnych tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a pások do tlačiarní",405000,"196731 (HTML)",10.04.2013 Servis motorových vozidiel,240000,"203796 (HTML)",29.06.2013 Nákup osobných motorových vozidiel,300000,"204043 (HTML)",28.06.2013 Nezávislá technická asistencia pre rozvojové iniciatívy komplexného informačného systému VšZP,337360,"203831 (HTML)",29.06.2013 Lieky ATC skupiny J06BB16,2247753,"210208 (HTML)",12.08.2013 Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP,534470,"218423 (HTML)",11.09.2013 Lieky ATC skupiny B02BD06,6736575,"218443 (HTML)",10.10.2013 Lieky ATC skupiny L01XC06,6966000,"223054 (HTML)",14.11.2013 Lieky ATC skupiny L01XC08,"2570989,50","223055 (HTML)",14.11.2013 Sieťový HSM modul,52700,"83904850_oznamenie_223894.pdf (56,7 kB)",18.11.2013 Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2013.,100000,"226282 (HTML)",09.12.2013 Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM,231000,"72738684_oznamenie_226580-uvo.pdf (63,64 kB)",11.12.2013 Mobilný regálový systém pre RS Prievidza,125000,"227492 (HTML)",18.12.2013 Lieky ATC skupiny L04AC07,6038335,"227548 (HTML)",18.12.2013 Technická podpora služby automatizovanej výmeny dát a podpora dátového rozhrania s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti,450000,"231921 (HTML)",29.01.2014 "Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany proti požiarmi a civilnej ochrany a zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok...",315354,"232297 (HTML)",06.02.2014 Prenájom dýchacích prístrojov,12480810,"232543 (HTML)",10.02.2014 Lieky ATC skupiny B02BD02,"429098,20","232972 (HTML)",12.02.2014 Tvorba (výroba) reklamných televíznych a rozhlasových spotov.,58000,"233736 (HTML)",20.02.2014 Lieky ATC skupiny L04AA23,"8680495,15","233773 (HTML)",21.02.2014