Preskočiť na obsah

Predstavenstvo VšZP

predseda predstavenstva

Ing. Richard Strapko

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Ing. Richard Strapko je manažérom s viac ako 15-ročnou praxou v oblasti finančných služieb na Slovensku.

V roku 1999 absolvoval inžinierske štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Začínal v ING Nationale Nederlanden, životnej poisťovni a dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Neskôr pôsobil v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, kde dva roky riadil sieť životného poistenia a ďalšie dva roky sieť univerzálneho poistenia. Krátkodobo pôsobil ako výkonný riaditeľ v maloobchodnej spoločnosti Bepon a v zdravotnej poisťovni Dôvera pracoval ako riaditeľ predaja a služieb zákazníkom. Získané skúsenosti ďalej naplno zúročil na riadiacich pozíciách v Aegone. Počas takmer siedmich rokov v tejto spoločnosti zastával pozície správcu Nadácie Aegon pre ľudí, bol vedúcim organizačnej zložky neživotného poistenia, generálnym riaditeľom Aegon Partner, generálnym riaditeľom Životnej poisťovne a Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, generálnym riaditeľom, členom dozornej rady a výboru pre audit Aegon Česká republika. Do svojho vymenovania za predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., ministrom zdravotníctva SR viedol v spoločnosti Aegon pobočku neživotného poistenia.

Ing. Richard Strapko bol s účinnosťou od 7. mája 2020 vymenovaný ministrom zdravotníctva SR za predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Čestné vyhlásenie

podpredsedníčka predstavenstva

MUDr. Beata Havelková, MBA, MPH

Podpredsedníčka Predstavenstva VšZP

MUDr. Beata Havelková, MBA, MPH, je uznávanou odborníčkou v revíznom lekárstve. Stála pri zrode a presadzovaní mnohých systémových zmien spojených so skvalitňovaním slovenského zdravotníctva. Aj s jej aktívnou podporou sa podarilo zvýšiť kompetencie všeobecných lekárov a zaviesť viaceré preventívne alebo liečebné programy, ktorých lídrom bola VšZP.
Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najskôr sa špecializovala na vnútorné lekárstvo a v roku 2008 dosiahla atestáciu aj z revízneho lekárstva. Postgraduálnym manažérskym štúdiom získala v roku 2007 titul Master of Public Health (MPH) a od roku 2019 je súdnym znalcom v zdravotníctve. Pôsobila na Klinike farmakoterapie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, v Slovakofarme, a. s., a na Úrade verejného zdravotníctva SR. V roku 2006 začala pracovať ako revízna lekárka vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., odkiaľ koncom roka 2019 odišla ako vedúca odboru zdravotného a revízneho. VšZP zastupovala v kategorizačných radách a komisiách MZ SR, v rokoch 2012 – 2020 bola hlavnou odborníčkou MZ SR pre revízne lekárstvo, je dlhoročnou viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva. Má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť. Do VšZP sa vracia po krátkom pôsobení v Národnom ústave detských chorôb.

MUDr. Beata Havelková, MBA, MPH, bola s účinnosťou od 7. mája 2020 vymenovaná ministrom zdravotníctva SR za podpredsedníčku Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Čestné vyhlásenie

člen predstavenstva

Ing. Ľubomír Kováčik

Člen predstavenstva

Študoval ekonómiu na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (Ekonomická univerzita). Absolvoval rôzne jazykové a odborné kurzy v Austrálii, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických a KBC Banking & Insurance, Brusel.

V roku 1989 začal pracovať v Štátnej banke československej a v roku 1992 bol poverený zriadením pobočky Banky Bohemia, a. s., ktorú riadil do roku 1995.

Od roku 1996 pracoval v rôznych obdobiach na seniorských manažérskych postoch v rámci ČSOB Finančnej skupiny na Slovensku (ako riaditeľ odboru bankových služieb, regionálny riaditeľ pre súkromnú a podnikovú klientelu, vrchný riaditeľ pre segment retail a SME). V rokoch 2006 – 2017 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom v ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava.

Má dlhoročné pracovné a manažérske skúsenosti spojené s budovaním, respektíve realizáciou zmien v rámci spoločnosti na efektívne a hospodárne fungujúcu organizáciu.

Ing. Ľubomír Kováčik bol s účinnosťou od 7. mája 2020 vymenovaný ministrom zdravotníctva SR za člena Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Čestné vyhlásenie

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.