Expert

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v Bratislave prijme do zamestnania s miestom výkonu práce v Bratislave, Panónska cesta 2 uchádzača na pracovnú pozíciu:

Expert

na oddelenie registra s miestom výkonu práce Panónska cesta 2,  Bratislava.

Informácie o pracovnom mieste

Pracovná náplň:

 • Vykonávanie koordinačnej, koncepčnej a metodickej činnosti za oblasť zdravotného poistenia - najmä oblasť registrov poisťovne, spracovania dávok z externých subjektov a oblasť referenčných registrov (RFO, CSRÚ atď.)
 • Tvorba, aktualizácia a aplikácia koncepcií, smerníc, metodických pokynov, usmernení a pracovných postupov pre oblasť registrov poisťovne, oblasť spracovania dávok z externých subjektov a oblasť referenčných registrov využívaných vo VšZP
 • Navrhovanie, sledovanie a analyzovanie legislatívnych zmien vrátane prípravy návrhov na zmeny v informačnom systéme a ich implementáciu
 • Navrhovanie koncepčných riešení zameraných na validitu dát v súvislosti so spravovanými registrami
 • Komunikácia s príslušnými odbormi MZ SR, MV SR, ÚDZS, NCZI a pod.
 • Riadenie implementácie na strane VšZP pri zavádzaní zmien – komunikácia s dodávateľmi, s internými útvarmi VšZP, riadenie pracovných tímov.
 • Koordinácia aktivít pri nasadzovaní zmien v informačnom systéme a zabezpečovanie komunikácie cez viaceré odborné útvary
 • Metodická, konzultačná, poradenská a školiaca činnosť pre zamestnancov VšZP vrátane prípravy a koordinácie školení
 • Kontrola dodržiavania jednotných pracovných postupov a internej metodiky v zverených oblastiach
 • Analytická činnosť za oblasť registrácie klientov zdravotného poistenia - vypracovávanie rôznych analýz a pravidelných reportov, vyhodnocovanie výsledkov analýz

Požiadavky na zamestnanca

 • Vzdelanie: Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Ovládanie práce s PC – MS Word (pokročilý), MS Excel(pokročilý), MS Access (pokročilý), MS Outlook, Powerpoint  
 • Skúsenosti v oblasti spracovania návrhov na úpravy informačného systému vrátane testovania, prípravy testovacích scenárov, príprava dokumentácie, komunikácia s dodávateľom IT
 • Skúsenosti s analýzou procesov s previazaním na informačný systém a zavádzaním zmien v IS
 • Skúsenosti s vypracovávaním reportov a analýz

Osobitné požiadavky:

 • analytické a technické myslenie
 • schopnosť samostatne vyhodnocovať informácie, rozhodovať
 • implementovať zmeny, navrhovať opatrenia a riešenia na zefektívnenie procesov
 • organizačné schopnosti
 • dôslednosť, efektívna práca, asertivita, predvídavosť
 • schopnosť  samostatne riešiť  problémy
 • proaktívny a pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • schopnosť čeliť stresovým situáciám a zvládnuť prácu v časovej tiesni, schopnosť mať nadhľad
 • výborné komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme
 • plniť úlohy v určených termínoch
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • schopnosť učiť sa nové veci a otvorenosť novým veciam

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu s profesijným životopisom a stručnú heslovitú prezentáciu na tému Vplyv referenčných registrov na validitu dát v registroch zdravotnej poisťovne môžu záujemcovia zasielať na adresu: monika.reifova@vszp.sk do 8.12.2017

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, že Vás do 20.12.2017, kedy plánujeme výberové konanie ukončiť, nebudeme kontaktovať, nedostali ste sa do užšieho výberu kandidátov.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.