Preskočiť na obsah

30.04.2015 - Nová stratégia nákupu CT a MR diagnostiky

30.04.2015

 

Tlačová správa 30.04.2015

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. prichádza od 1.mája 2015 s novou stratégiou nákupu CT a MR diagnostiky. Cieľom je stanoviť dlhodobo udržateľné a transparentné pravidlá pre stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti v oblasti CT a MR diagnostiky, s ohľadom na geografickú dostupnosť, kapacitnú priepustnosť, potrebu vyšetrení a ich kvalitu.
„Táto iniciatíva je logickým pokračovaním krokov, ktoré VšZP realizovala už pred dvoma rokmi, keď od 1.4.2013 zaviedla novú klasifikáciu CT a MR pracovísk“ – hovorí generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH. V rámci nej VšZP rozdelila CT pracoviská do troch a MR pracoviská do štyroch klastrov, v závislosti od materiálno technického vybavenia pracoviska a personálneho zabezpečenia. To znamená, že VšZP predtým jednotnú platbu za CT a MR vyšetrenia rozdelila do niekoľkých cenových úrovní, pričom ceny týchto vyšetrení sú transparentné a pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci jednotlivých klastrov rovnaké. Podmienky zaradenia CT a MR pracovísk do klastrov sú zverejnené na internetovej stránke VšZP www.vszp.sk  „Po zavedení systémových pravidiel do cien CT a MR vyšetrení ich teraz zavádzame aj do nákupu týchto vyšetrení. Jasné a transparentné pravidlá sú totiž osvedčenou cestou, ako čo najefektívnejšie využívať zdroje verejného zdravotného poistenia a tiež existujúcu sieť CT a MR pracovísk“ – hovorí Marcel Forai.

Novej stratégii nákupu zobrazovacej diagnostiky predchádzala dôsledná analýza súčasnej siete CT a MR pracovísk na Slovensku, zmapovanie časového dojazdu k najbližším miestam poskytovania CT a MR vyšetrení pre pacientov a kapacity súčasného prístrojového vybavenia. Z údajov VšZP vyplýva, že Slovensko má porovnateľný počet CT a MR prístrojov aj vyšetrení, ako krajiny OECD. Dostatočná je aj geografická dostupnosť pacientov k CT respektíve MR pracoviskám. 95 % obyvateľov Slovenska má dostupnosť CT pracoviska do 30 minút. V prípade MR má 99 % obyvateľov dostupnosť najbližšieho pracoviska do 60 minút, dostupnosť do 30 minút má 82 % obyvateľov.

Napriek tomu, že celková kapacita súčasného prístrojového vybavenia pokrýva potrebu CT a MR vyšetrení na Slovensku, v niektorých spádových územiach potreba vyšetrení prevyšuje existujúcu kapacitu. V takýchto prípadoch bude VšZP prioritne podporovať intenzívnejšie využívanie súčasného prístrojového vybavenia, napríklad formou predĺženia ordinačných hodín daného pracoviska. Až po vyčerpaní tejto možnosti, v prípade potreby, zváži rozšírenie existujúceho alebo uzatvorenie nového zmluvného vzťahu. V súlade s novou stratégiou nákupu CT a MR diagnostiky však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude musieť mať predbežný súhlas VšZP na rozšírenie, respektíve uzatvorenie nového zmluvného vzťahu a zároveň plniť základné kritériá pre CT a MR ( minimálne technické parametre prístroja, personálne zabezpečenie, minimálny ordinačný čas a pod.). Všetky kritériá sú zverejnené na internetovej stránke VšZP, rovnako ako aj podrobné mapy s údajmi o čase dojazdu z obcí SR k najbližšiemu miestu poskytovania CT a MR vyšetrení a kapacitnej priepustnosti týchto pracovísk. VšZP bude sieť CT a MR pracovísk minimálne raz ročne prehodnocovať s ohľadom na meniacu sa potrebu vyšetrení.

Ministerstvo zdravotníctva, ako jediný akcionár, oceňuje snahu VšZP zavádzať do systému jasné a transparentné pravidlá, založené na dôkladných analýzach. Výsledkom tejto snahy je i nová stratégia nákupu CT a MR diagnostiky. Pracoviská, ktoré tieto vyšetrenia zabezpečujú, sú dôležitou súčasťou nemocníc a ich hospodáreniu môže prehľadné a transparentné financovanie CT a MR len a len prospieť. Preto túto iniciatívu VšZP vnímam aj ako príležitosť pozitívne ovplyvniť proces ozdravenia štátnych nemocníc, čo je v konečnom dôsledku dobrá správa i pre pacientov, ktorým má systém predovšetkým slúžiť“ – zdôraznil minister zdravotníctva Viliam Čislák.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.