Preskočiť na obsah

28.07.2014 - VšZP bude hradiť len reálne urobené výkony

28.07.2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zaviedla od 1.7.2014 nový spôsob vykazovania zdravotného výkonu odberu krvi. Táto zmena sa pacientov nijako nedotkne, ako sa to niektorí lekári a médiá snažia podsúvať verejnosti, nakoľko lekári majú v sume za výkon odberu krvi zahrnuté všetky náklady na toto vyšetrenie. Doteraz totiž VšZP platila lekárom aj za výkony, ktoré neboli realizované. V cene predchádzajúcich dvoch kódov, ktoré VšZP nahradila novým spôsobom vykazovania predmetných zdravotných výkonov, si totiž lekári účtovali za každý vpich a každú použitú skúmavku aj celú odberovú súpravu. V praxi to mohlo vyzerať napríklad takto: pacient prišiel na odber krvi, lekár ho raz pichol a zobral mu krv do 6 skúmaviek. VšZP však účtoval 6 x vpichnutie a 6 odberových súprav- 6 ihiel, 6 striekačiek, pričom väčšinou použil len 1ihlu a 1 striekačku. Na tento fakt reagoval už pred dvoma rokmi aj UDZS a VšZP len zosúladila úhradu tohto výkonu so  stanoviskom Úradu. Spomínané stanovisko k vykazovaniu niektorých výkonov uverejnených v Katalógu zdravotných výkonov vzniklo na základe pracovných rokovaní zástupcov UDZS,SLK, SLÚŠ, ASL, MZSR a zdravotných poisťovní.
VšZP je presvedčená, že nikde na Slovensku lekári neodoberali pacientom krv takým nehumánnym spôsobom, pri ktorom by ho len za účelom získania viac peňazí od zdravotnej poisťovne, pri každej použitej skúmavke pichli osobitne.
Aj po zavedení nového kódu môže lekár, tak ako doteraz, kombinovať výkon odberu krvi s ďalšími zdravotnými výkonmi. To znamená, že pacient môže prísť v jeden deň na odber krvi, bez ohľadu na počet skúmaviek, ktoré lekár potrebuje odobrať, aj na vyšetrenie a VšZP ho lekárovi uhradí. Súčasná platba je vyššia ako dve predchádzajúce, ktoré nahradila, nakoľko táto platba zahŕňa priemerný počet skúmaviek pri jednom odbere u lekára. Navyše, zmluvné mesačné finančné objemy pre lekárov zostávajú nezmenené, takže lekár môže pacientom namiesto „nadsadeného“ vykazovania odberov krvi poskytnúť viac výkonov špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. sa vo veci úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť všetkých zdravotných výkonov riadi výlučne platnými právnymi predpismi a podmienkami a rozsahom dohodnutými v zmluve uzatvorenej s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Informovala: Eva Ravingerová
hovorkyňa

Bratislava, 28.7.2014

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.