25.09.2012 - VšZP rozširuje stránkové hodiny

25.09.2012

V súvislosti s blížiacim sa termínom 30.9.2012, dokedy je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu, VšZP vychádza v ústrety poistencom, ktorí chcú túto možnosť využiť. Skúsenosti z minulých rokov totiž potvrdzujú, že veľká časť poistencov si možnosť podať prihlášku necháva na posledné dni pred uplynutím zákonom stanoveného termínu. Preto VšZP v týchto dňoch rozširuje stránkové hodiny vo svojich klientskych pracoviskách. V piatok 28.9.2012 budú pobočky VšZP otvorené do 18.00 hodiny, expozitúra v bratislavskej časti Lamač bude otvorená aj v sobotu a v nedeľu (29.9. a 30.9.2012) až do 21.00 hod. Podrobné informácie o predĺžených stránkových hodinách pobočiek a  expozitúr si poistenci môžu pozrieť na www.vszp.sk.

Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz do roka. Ak poistenec do 30. 9. 2012 pošle prihlášku do vybranej zdravotnej poisťovne, stane sa jej poistencom od 1. januára 2013. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa nemusí odhlasovať, urobí to zaňho jeho nová zdravotná poisťovňa.

    Povinnosťou poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne k 1.1.2013 je v zmysle zákona 580/2004 o zdravotnom poistení:
  • vrátiť preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia predchádzajúcej zdravotnej poisťovni do 8.1.2013 (osobne alebo poštou)
  • vrátiť európsky preukaz zdravotného poistenia predchádzajúcej zdravotnej poisťovni do 8.1.2013 (osobne alebo poštou)
  • poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne; ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný zmenu oznámiť každému zamestnávateľovi
  • poistenec, ktorý je SZČO, je povinný písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8.1.2013

Poistenec by o zmene zdravotnej poisťovne mal informovať aj svojho praktického lekára (pre dospelých, deti), gynekológa, iných špecialistov alebo zdravotnícke zariadenia.

Bratislava, 25.9.2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.