24.09.2013 - VšZP rozširuje stránkové hodiny

24.09.2013

 

V súvislosti s blížiacim sa termínom 30.9.2013, dokedy je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu, VšZP vychádza v ústrety poistencom, ktorí chcú túto možnosť využiť. Skúsenosti z minulých rokov totiž potvrdzujú, že veľká časť poistencov si možnosť podať prihlášku necháva na posledné dni pred uplynutím zákonom stanoveného termínu. Preto VšZP v týchto dňoch rozširuje stránkové hodiny vo svojich klientskych pracoviskách. Vo štvrtok (26.9.2013) budú klientske pracoviská otvorené do 15.00 hodiny, v piatok (27.9.2013) a v pondelok (30.9.2013) budú pobočky VšZP otvorené do 18.00 hodiny, expozitúra v bratislavskej časti Lamač bude otvorená aj v sobotu a v nedeľu (28.9. a 29.9.2013) až do 21.00 hod. Podrobné informácie o predĺžených stránkových hodinách pobočiek a expozitúr si poistenci môžu pozrieť na www.vszp.sk.

Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz do roka. Ak poistenec do 30.9.2013 pošle prihlášku do vybranej zdravotnej poisťovne, stane sa jej poistencom od 1. januára 2014. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa nemusí odhlasovať, urobí to zaňho jeho nová zdravotná poisťovňa.

V tomto roku platí aj novinka, tzv. späťvzatie prihlášky. Znamená to, že ak si poistenci v tomto prepoisťovacom období (teda od 1.10.2012 do 30.9.2013) už podali prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, môžu ešte svoje rozhodnutie zmeniť a vziať ju späť. Urobiť tak môžu bez udania dôvodu a to do 30.9.2013 v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej si podali túto prihlášku, a to osobne alebo poštou. Zostanú tak od 1.1.2014 poistený v ich pôvodnej zdravotnej poisťovni.

 

Bratislava, 24.9.2013

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.