Preskočiť na obsah

22.12.2015 - VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky 1 490 333,94 €

22.12.2015

 

Od 21.12.2015 začala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. priebežne posielať poistencom doplatky za lieky za tretí štvrťrok 2015. VšZP po prvý krát zasiela doplatky za lieky s novou výškou ochranného finančného limitu. Celkovo za uvedené obdobie vráti VšZP doplatky za lieky 91 330 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 1 490 333,94 €.

Z toho s limitom spoluúčasti:

  • 0 EUR (vek nedovŕšených 6 rokov s preukazom ZŤP ...) ide o 388 poistencov a doplatky vo výške 4 041,14 €
  • 8 EUR (vek nedovŕšených 6 rokov) ide o 13 779 poistencov a doplatky vo výške 220 681,19 €
  • 25 EUR (napr. poberatelia starobného, invalidného dôchodku, držitelia preukazu ZŤP, atď.) ide o 77 788 poistencov a doplatky vo výške 1 265 611,61 €.

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 0 € je po zaokrúhlení 74 €, s limitom spoluúčasti 8 € je takmer 159 € a s limitom spoluúčasti 25 € je 464 €.

Do tohto počtu a sumy sme nezarátali tých poistencov, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 Eurá. V zmysle legislatívy zdravotná poisťovňa tieto nižšie sumy nebude uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.

 

V Bratislave, 22.12.2015
Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.