Preskočiť na obsah

22.12.2014 - Vypočítajte si, či máte nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky v zdravotných odvodoch

22.12.2014

 

Od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá prináša novinku pre nízkopríjmových zamestnancov. Pre túto skupinu poistencov totiž zavádza odpočítateľnú položku v zdravotných odvodoch, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Chcete vedieť, či sa táto odvodová úľava vzťahuje aj na vás a za akých podmienok si ju môžete uplatniť? VšZP pripravila pre svojich poistencov a platiteľov poistného kalkulačku, prostredníctvom ktorej si môžu jednoducho overiť, či spĺňajú podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky, ako aj zistiť jej výšku. http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/odpocitatelna-polozka/#rnav7

Odpočítateľná položka sa uplatňuje u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je nižší ako 570 Eur. Vymeriavací základ takéhoto zamestnanca sa znižuje o odpočítateľnú položku.

Odpočítateľná položka sa neuplatňuje u zamestnanca pracujúceho na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce) a u zamestnanca s odvodovou úľavou .

Poistenci a platitelia si môžu odpočítateľnú položku uplatniť buď na mesačnej báze, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Poistenci, ktorí sú zároveň samostatne zárobkovo činnými osobami a poistenci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu súčasne u viacerých zamestnávateľov si môžu uplatniť odpočítateľnú položku až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.