22.03.2016 - VšZP považuje iniciatívu AOPP za predčasnú

22.03.2016

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. má záujem podporovať všetky zmysluplné kroky smerujúce k zlepšeniu financovania zdravotníctva, ak však majú mať želateľný efekt, dôležitý je obsah, forma i správne načasovanie. V tomto kontexte vníma iniciatívu Asociácie na ochranu práva pacientov v podobe Memoranda za predčasnú. V súčasnosti majú zdravotné poisťovne komplexné údaje týkajúce sa nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť len za mesiac január, to znamená, že nateraz nie sú k dispozícii presvedčivé informácie, ktoré by potvrdili nevyhnutnosť dofinancovania systému formou zvýšenia platieb za poistencov štátu v navrhovanej podobe. Rovnako ešte nie sú k dispozícii ani relevantné podklady o výkonnosti slovenskej ekonomiky a ďalšie faktory, na ktoré je potrebné prihliadať. VšZP sa domnieva, že aj táto problematika bude súčasťou riešení, s ktorými príde nová legitímne vymenovaná vláda.

22.3. 2016,
Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.