Preskočiť na obsah

21.06.2012 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vykoná ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 aj u poistencov, u ktorých je predpoklad, že budú mať preplatok

21.06.2012

 

Okruh osôb, ktorým zdravotná poisťovňa má vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 bližšie špecifikuje Vyhláška č.130/2012 o ročnom zúčtovaní poistného. Ide predovšetkým o poistencov, ktorým musí byť vykonané ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 a poistencov, ktorým zdravotné poisťovne môžu vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2011.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. aj napriek tomu, že zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení na tieto skupiny nepamätal, vykoná ročné zúčtovanie aj v tých prípadoch, keď zdravotná poisťovňa nemusí, ale môže vykonať ročné zúčtovanie z dôvodu, že výsledkom bude preplatok. Takýmto poistencom a platiteľom budú preplatky vrátené v zmysle platnej legislatívy v rámci vykonaného ročného zúčtovania. Nie je potrebné, aby poistenci a platitelia poistného sami žiadali o vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie do 30. septembra 2012. Nedoplatky oznámi výkazom nedoplatkov a preplatky oznámením. Platiteľ poistného môže do 15 dní od doručenia podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu. Ak nemá námietky, musí do 60 dní uhradiť nedoplatok. Ak súhlasí s oznámením o preplatku, zdravotná poisťovňa mu do 60 dní preplatok vráti.

U platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, musí zdravotná poisťovňa vykonať ročné zúčtovanie do 31. októbra 2012.

21.6.2012

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.