21.01.2015 - Zamestnávatelia, nezabudnite na zmeny vo vykazovaní preddavkov od 1.2.2015

21.01.2015

 

Od 1.1.2015 platí novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá zaviedla pre nízkopríjmových zamestnancov odpočítateľnú položku v zdravotných odvodoch. Pre zamestnávateľov to znamená aj zmenu doterajšieho vykazovania preddavkov na poistné. Od 1.2.2015 budú zamestnávatelia vykazovať preddavky na poistné na novom tlačive a mení sa aj štruktúra elektronicky podávaných výkazov preddavkov zamestnávateľa (ďalej „mesačné výkazy“).. Prvýkrát použijú zamestnávatelia novú štruktúru za január 2015 od 1.2.2015 a od tohto dátumu budú v novej štruktúre podávať mesačné výkazy aj za obdobie pred 1/2015.
Vzor mesačného výkazu zamestnávateľa a novú štruktúru mesačného výkazu zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke http://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-2015. Nové tlačivá nájdu platitelia aj na internetovej stránke www.vszp.sk v časti Platitelia – Tlačivá. Podrobný popis spôsobu vykazovania preddavkov na poistené zverejnila VšZP na svojej internetovej stránke v časti venovanej zavedeniu odpočítateľnej položky.

21.1.2015
Informovala: Eva Ravingerová, hovorkyňa

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.