20.05.2013 - Liečba poistencov VšZP v zahraničí v roku 2012

20.05.2013

V roku 2012 VšZP schválila 537 návrhov na liečbu svojich poistencov v cudzine. Z toho 533 návrhov smerovalo do niektorej z členských krajín EÚ a 4 návrhy mimo EÚ. Celkové predpokladané náklady za schválené návrhy v roku 2012 boli vo výške 4 315 041 €, čo je o približne 400 000 € viac ako v roku 2011.
Všetky schválené návrhy spĺňali kritériá na poskytnutie liečby mimo územia SR. VšZP liečbu v zahraničí uhrádza vtedy, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať alebo liečiť na Slovensku.
Poistencom VšZP bola schválená liečba celkovo do 12 krajín EÚ, najviac prípadov – 386 bolo do Českej republiky, 94 do Rakúska a 29 do Nemecka. Najčastejšie ide o pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu pľúc, transplantáciu pečene u detí, endovaskulárne zákroky, špeciálne genetické a metabolické vyšetrenia, liečbu gama nožom, náročné neurochirurgické operácie, špeciálne ortopedické operácie, individuálne zhotovené tvrdé kontaktné šošovky.
K finančne najnáročnejším výkonom patria transplantácie orgánov, ktoré predstavujú tretinu z celkových predpokladaných nákladov na liečbu v cudzine. V minulom roku VšZP schválila 76 návrhov na transplantáciu orgánov v cudzine (spolu so súvisiacimi predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami), najčastejšie išlo o  transplantácie pľúc - 47 a pečene - 22.
Liečba v  zahraničí patrí do kategórie finančne náročnej zdravotnej starostlivosti, ktorú VšZP uhrádza svojim poistencom, napr. náklady na transplantáciu pečene sa pohybujú od 66 tis. € do 165 tis. €, náklady na transplantáciu pľúc predstavujú približne 83 tis. €.

Informovala: Petra Balážová
                  hovorkyňa

Bratislava, 20.5.2013

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.