Preskočiť na obsah

20.07.2016 - Reakcia na výsledky kontrol NKÚ

20.07.2016

 

Napriek viacerým vecným námietkam k záverom kontrol, VšZP akceptuje odporúčania NKÚ. Nové vedenie VšZP už pri svojom nástupe do funkcií verejne deklarovalo, že má záujem stransparentniť a sprehľadniť procesy v poisťovni. V tejto súvislosti už VšZP iniciatívne pripravila novelizáciu interných noriem, ktorými je upravený proces uzatvárania zmlúv, akceptovania nových diagnostických a terapeutických postupov, vrátane prípravy podnetov na legislatívne úpravy.

Pokiaľ ide o odporúčanie NKÚ, ktoré sa týka zmeny spôsobu zverejňovania zmlúv aj v tejto súvislosti už VšZP pripravuje projekt, ktorý zabezpečí väčšiu transparentnosť uzatváraných zmlúv s PZS. Zámerom projektu je všetky zverejňované informácie umiestniť na jedno miesto, rozšíriť výberové kritéria v maximálne možnej miere na laický rozsah, aby si každý mohol jednoducho vyhľadať požadovanú zverejňovanú informáciu. Vyhľadávanie zmlúv i dodatkov bude jednoduchšie a prehľadnejšie.

 

Pokiaľ ide o medializované zmluvy, ktoré NKÚ preveroval, VšZP iniciovala aj vlastnú hĺbkovú kontrolu týchto zmlúv a prijala dočasné riešenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov (viď. link: http://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/30-06-2016-vszp-rozhodne-medializovanych-zmluvach-po-hlbkovej-reviznej-kontrole.html)

 

20.7. 2016,
Informovala: VšZP

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.