Preskočiť na obsah

17.07.2012 - Liečba poistencov VšZP v zahraničí v roku 2011

17.07.2012

V roku 2011 VšZP schválila 544 návrhov na liečbu svojich poistencov v cudzine, pričom všetky návrhy smerovali do niektorej z členských krajín EÚ. Celkové predpokladané náklady za schválené návrhy v roku 2011 boli vo výške 3,902 mil. €. Všetky schválené návrhy spĺňali kritériá na poskytnutie liečby mimo územia SR. VšZP liečbu v zahraničí uhrádza vtedy, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať alebo liečiť na Slovensku.

Poistencom VšZP bola schválená liečba celkovo do deviatich krajín EÚ, najviac prípadov - 414 bolo do Českej republiky, 75 do Rakúska a 34 do Nemecka. Najčastejšie ide o pacientov, ktorí potrebujú náročné neurochirurgické operácie, špeciálne ortopedické operácie, endovaskulárne zákroky, špeciálne genetické a metabolické vyšetrenia, liečbu gama nožom, individuálne zhotovené tvrdé kontaktné šošovky. Zaujímavosťou bolo vykonanie retransplantácie pečene s transplantáciou obličky.

K finančne najnáročnejším výkonom patria transplantácie orgánov, ktoré predstavujú tretinu z celkových predpokladaných nákladov na liečbu v cudzine. V minulom roku VšZP schválila 53 návrhov na transplantáciu orgánov v cudzine (spolu so súvisiacimi predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami), najčastejšie išlo o transplantácie pľúc a pečene.

Liečba v zahraničí patrí do kategórie finančne náročnej zdravotnej starostlivosti, ktorú VšZP uhrádza svojim poistencom, napr. náklady na transplantáciu pečene sa pohybujú od 66 tis. € do 165 tis. €.

Bratislava, 18.7.2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.