Preskočiť na obsah

16.01.2013 - VšZP oznamuje platiteľom novú výšku preddavkov

16.01.2013

Od januára 2013 sa zmenil spôsob výpočtu preddavku na zdravotné poistenie. V tejto súvislosti dnes začala VšZP posielať platiteľom poistného listové zásielky s oznámením o ich novej výške preddavku na poistné na tento rok. Celkovo bude poisťovňa zasielať listy všetkým samostatne zárobkovo činným osobám (cca 240 000) a všetkým samoplatiteľom (cca 50 000).

Od januára 2013 sa taktiež mení aj minimálny a maximálny preddavok na poistné. Minimálny preddavok je v sume 55,02 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to suma 27,51 Eur). Maximálny preddavok predstavuje mesačne sumu 550,20 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to suma 275,10 Eur).

Upozorňujeme platiteľov, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január tohto roka je potrebné zaplatiť do 8. februára 2013. Poistné je možné platiť buď bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP, poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii vo všetkých pobočkách a expozitúrach VšZP) alebo v hotovosti v príslušnej pobočke VšZP.

VšZP zároveň prostredníctvom listovej zásielky s oznámením novej výšky preddavku ponúka platiteľom poistného aj aktiváciu elektronických služieb bez návštevy pobočky. V rámci elektronických služieb VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa ponúka prehľad saldokonta platiteľa, platiteľ si teda môže jednoducho skontrolovať či nemá nedoplatok.

Všetky dôležité informácie o zmenách v zákone o zdravotnom poistení má VšZP aj na svojej internetovej stránke www.vszp.sk.

16.1.2013

 

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.