15.06.2016 - VšZP už zasiela výsledky ročného zúčtovania

15.06.2016

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) začala oddnes zasielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015. Ročné zúčtovanie v zmysle zákona vykoná viac ako 788 tisíc poistencom. Medzi prvými dostanú výsledok ročného zúčtovania fyzické osoby a následne zamestnávatelia.

V dokumentoch, ktoré VšZP zasiela, je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania(RZ), takže poistenec si ho môže jednoducho skontrolovať. Do 15 dní od dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania môže podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko. Ak tak v uvedenej lehote neurobí, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je poistenec povinný zaplatiť nedoplatok a poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok.

Aj v tomto roku môžu klienti na rýchlu a jednoduchú komunikáciu s VšZP ohľadom ročného zúčtovania využiť služby ePobočky, vrátane viacerých noviniek.

Poistenci a platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie za rok 2015, si môžu pozrieť výsledky ročného zúčtovania, ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko elektronicky v ePobočke. Túto možnosť majú aj zamestnávatelia a poistenci, ktorí nie sú v ePobočke registrovaní. VšZP im totiž v dokumente o výsledku RZ zašle aj potrebné prístupové heslá.

VšZP po prvýkrát zúčtuje v ročnom zúčtovaní aj nárok na odpočítateľnú položku. Výpočet ročného zúčtovania si klienti nájdu v ePobočke. V prípade, že platiteľ poistného nechce podávať námietku, ale má len otázku napríklad k výpočtu RZ, je možné aj tento rok podať elektronicky nielen námietku, ale aj otázku.

Poistenci registrovaní v ePobočke, ktorým VšZP vykonala RZ cez ich posledného zamestnávateľa/zamestnávateľov, majú taktiež možnosť pozrieť si priamo v ePobočke, ako im bolo RZ vypočítané.

V ePobočke nájdu klienti aj informačný servis ohľadne úhrady nedoplatku, respektíve vrátenia preplatku. Nedoplatok je pritom možné uhradiť jednoducho prostredníctvom QR kódu priamo z obrazovky.

Tohtoročnou novinkou je aj zobrazenie výpočtu preddavku na poistné od 1. 1.2017 do 31.12.2017 pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Poistenci, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, si môžu túto skutočnosť jednoducho overiť na internetovej stránke poisťovne. Po kliknutí na www.epobocka.com (v časti Služby pre neprihlásených) sa dozvedia:

  • či splnili podmienky na vykonanie RZ
  • či im už VšZP vykonala RZ
  • aký je výsledok RZ, resp. či je výsledok do alebo nad 5 Eur.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2015 do 30.9.2016. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania je poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie do 31.10.2016. Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ

poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok) do 31.12.2016.

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

V Bratislave 15.6.2016

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.