15.06.2015 - VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky vyše 1 066 777,47 €

15.06.2015

Od 11.6. začala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. priebežne posielať poistencom doplatky za lieky za prvý štvrťrok 2015. Celkovo za uvedené obdobie vráti VšZP doplatky za lieky 31 426 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v  sume 1 066 777,47 €.

    Z toho s limitom spoluúčasti:
  • 45 EUR (napr. poberatelia starobného dôchodku, výsluhového dôchodku...) ide o  6 909 poistencov a doplatky vo výške 116 201,52 €
  • 30 EUR (napr. poberatelia invalidného dôchodku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím....) ide o 24 517 poistencov a doplatky vo výške 950 575,95 €.

 

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 30 € je 452,53 € a s limitom spoluúčasti 45 € je 184,29 €.

V tomto počte a sume nie sú zahrnutí poistenci, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 €. V zmysle platnej legislatívy totiž zdravotná poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.
Peniaze poistenci dostanú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať. Zdravotná poisťovňa má do 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka na to, aby automaticky zaslala príslušnú sumu poistencovi priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

V Bratislave
15.06.2015
Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.