Preskočiť na obsah

15.04.2016 - Deň narcisov môžete podporiť aj v pobočkách VšZP

15.04.2016

 

Už šiesty rok je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. partnerom najznámejšej verejnej zbierky na Slovensku - Dňa narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Podobne ako v minulých rokoch, aj počas tohtoročného Dňa narcisov sa v piatok 15.4.2016 do zbierky aktívne zapojí 44 pobočiek VšZP na celom Slovensku. V priestoroch pobočiek budú umiestené pokladničky Ligy proti rakovine, do ktorých budú môcť zamestnanci, klienti i návštevníci prispieť dobrovoľným príspevkom.

 

„Deň narcisov nesie v sebe silné posolstvo ľudskosti, nádeje a spolupatričnosti s onkologickými pacientmi a ich blízkymi. Je prirodzené, že silu tohto posolstva chce umocniť svojou podporou aj najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre najviac onkologických pacientov“ – hovorí generálny riaditeľ VšZP Ing. Miroslav Vaďura, MPH. V uplynulých piatich rokoch sa v pobočkách VšZP počas Dňa narcisov podarilo vyzbierať spolu takmer 30 tisíc €. Aj táto suma pomohla Lige proti rakovine financovať projekty zamerané na pomoc onkologickým pacientom, ale i prevenciu onkologických ochorení a osvetu v tejto oblasti.

 

V minulom roku vynaložila VšZP na liečbu onkologických pacientov takmer 300 mil.€, pričom viac ako tretinu týchto nákladov tvorili lieky. VšZP zároveň zaznamenala nárast počtu pacientov pri všetkých najčastejších onkologických ochoreniach, a to u mužov i u žien. V roku 2015 bol najčastejšou onkologickou diagnózou u poisteniek VšZP zhubný nádor prsníka, na druhom mieste bola rakovina kože a ďalej rakovina vaječníkov. Práve u rakoviny vaječníkov zaznamenala VšZP najvyšší medziročný nárast pacientov, keď v porovnaní s rokom 2014 ich počet vzrástol o 14,7%. U mužov bola najčastejším ochorením rakovina prostaty, pri ktorej VšZP zaznamenala medziročný nárast onkologických pacientov o 7,5%, nasledovala rakovina kože a priedušiek.

VšZP, ako zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov s onkologickým ochorením, už dlhodobo považuje prevenciu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si nielen jej medicínsky, ale i ekonomický význam. „Prevenciou a včasnou diagnostikou je možné eliminovať budúce zbytočné náklady na liečbu rozvinutých štádií onkologických ochorení, ktorým sa dá predchádzať a tieto prostriedky využiť efektívnejšie, napríklad na nákup najmodernejších liekov pre našich poistencov. Už teraz VšZP schvaľuje najviac žiadostí na liečbu inovatívnymi liekmi “ – hovorí Miroslav Vaďura.

Nad rámec verejného zdravotného poistenia VšZP uhrádza viaceré preventívne vyšetrenia zamerané na včasný záchyt onkologických ochorení. V rámci nadštandardnej zdravotnej starostlivosti uhrádza svojim poistenkám cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívnej prehliadke u gynekológa, mužom urologickú prehliadku raz za 3 roky už od 40. roku života a všetkým poistencom nad 40 rokov test na okultné krvácanie v dvojročnom intervale. Len na prevenciu onkologických ochorení vynaložila VšZP v minulom roku viac ako 8,5 mil. €.

14.4.2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.