14.02.2013 - VšZP svoje sľuby plní

14.02.2013

/Reakcia VšZP na vyhlásenie ZZP/

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. kategoricky odmieta tvrdenia Združenia zdravotných poisťovní, že štátna poisťovňa nenaplnila svoj verejný prísľub týkajúci sa čakacích listín . Za vyhlásením ZZP vidí VšZP snahu manipulovať verejnú mienku a vytvárať negatívny obraz o tomto ústretovom kroku voči poistencom i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súkromné zdravotné poisťovne totiž takýto krok neurobili.

VšZP sa v septembri vo verejnom prísľube zaviazala, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nad rámec zmluvne dohodnutého finančného objemu uhradí všetky operačné zákroky poistencom , ktorí boli aktuálne zaradení na čakacích listinách a svoj sľub do bodky splnila. Všetkým poskytovateľom, ktorí poskytli plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencom VšZP na čakacích listinách tieto operácie uhradila. Vďaka verejnému prísľubu vzrástla priemerná mesačná operovanosť pri operáciách TEP o 30 % a operácie Kardio o 57 %.

Po verejnom prísľube, ktorý nemocniciam garantoval peniaze navyše, PZS začali zaraďovať na čakacie listiny viac poistencov, pretože mali motiváciu získať finančné prostriedky nad dohodnutý finančný objem. Navyše, čakacie listiny začali evidovať aj také zdravotnícke zariadenia, ktoré ich dovtedy neviedli, napríklad FN Nové Zámky a UVN v Ružomberku.

Predbežný údaj 16 158 poistencov VšZP na čakacích listinách, na ktorý sa odvoláva ZZP nie je správny. Pri vykazovaní dávky pre UDZS totiž dochádzalo k chybnej transformácii údajov v informačnom systéme, čo znamená, že v zoznamoch boli aj duplicitne zaradení poistenci a poistenci, ktorým už bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Ide teda o nadsadené čísla, ktoré neodrážajú reálny stav. VšZP už v tejto súvislosti požiadala dodávateľa softwéru o odstránenie problému a do konca mesiaca poisťovňa UDZS poskytne presné údaje. Predpokladáme, že k decembru 2012 bolo na čakacích listinách necelých 7 tisíc poistencov.

VšZP odmieta politizovanie tejto témy a vyhlásenie ZZP vníma ako lacnú snahu o znevažovanie dobrého mena VšZP. VšZP už prostredníctvom médií avizovala, že v krátkom čase predstaví novú filozofiu nákupu zdravotnej starostlivosti, ktorú chce realizovať od apríla tohto roka. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má priniesť viac finančných prostriedkov a motivovať ich k maximálnemu využitiu svojich kapacitných možností na liečbu pacientov.

Dátum: 14.2.2013

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.