13.02.2015 - Nové sídlo generálneho riaditeľstva VšZP

13.02.2015

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. plánuje mať nové sídlo generálneho riaditeľstva v budove Panon Office na Panónskej ceste v Bratislave. Z 10 predložených ponúk na základe verejnej výzvy na prenájom nehnuteľnosti najviac vyhovuje požadovaným kritériám. Odhadovaná ročná úspora, ktorú premiestnenie generálneho riaditeľstva VšZP do nových priestorov prinesie, je len na prevádzkových nákladoch a mzdových prostriedkoch 511 564 €. Očakávaný príjem z predaja uvoľnených budov predstavuje na základe aktuálneho znaleckého posudku ďalších 3 150 000 €.

Strategické rozhodnutie týkajúce sa zmeny sídla spoločnosti je logickým vyústením krokov realizovaných v posledných dvoch rokoch v súvislosti so zefektívňovaním riadenia, organizácie práce a jednotlivých pracovných procesov. Jedným z nich je aj spracovávanie účtovných dokladov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 4 centrách spracovania faktúr namiesto pôvodných 8. Nové centrá v Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach už fungujú, dobudovanie centra v Bratislave je viazané práve na doriešenie priestorov.

Prijaté rozhodnutie umožní VšZP ukončiť doterajšie dlhodobé prenájmy dvoch budov (na Račianskej ulici a ul. Ružová dolina) a prenajať si jednu budovu s  predpokladanými nižšími nákladmi. Budovy vo vlastníctve VšZP budú pritom aj naďalej využívané pre potreby Krajskej pobočky Bratislava a Centra spracovania faktúr. Zamestnanci generálneho riaditeľstva, ktorí boli doteraz rozdelení v dvoch od seba vzdialených budovách v rôznych častiach Bratislavy, budú sídliť v jednej prenajatej budove.

Je len samozrejmé, že táto zmena sa pozitívne odrazí nielen vo vyššej kvalite práce a poskytovaných služieb, ale prinesie aj ročnú úsporu nákladov VšZP vo výške 511 564 €. Ďalší príjem vo výške 3 150 000 € môže na základe aktuálneho znaleckého posudku poisťovňa získať predajom uvoľnených budov. Ušetrené a získané finančné prostriedky VšZP použije na financovanie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.

Do nového sídla spoločnosti by sa generálne riaditeľstvo malo presťahovať v septembri 2015, po tom, čo bude budova plne prispôsobená požiadavkám definovaných VšZP.

Presídlenie do budovy Panon Office na Panónskej ceste v Bratislave odsúhlasilo predstavenstvo VšZP a rozhodnutie následne prerokovala Dozorná rada. Vedenie VšZP 11.februára 2015 o zmene sídla iniciatívne informovalo aj poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Pred podpisom zmluvy o nájme budovy považovalo za dôležité otvorene a transparentne informovať poslancov i verejnosť o výbere nového sídla a všetkých skutočnostiach súvisiacich s jeho nájmom.

 

Bratislava 13.2.2015

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.