Preskočiť na obsah

12.09.2016 - VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky 1 863 651,57 €

12.09.2016

 

Od dnešného dňa začala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. priebežne posielať poistencom doplatky za lieky za druhý štvrťrok 2016. Celkovo za uvedené obdobie vráti doplatky za lieky 112 819 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 1 863 651,57 €.

Z toho s limitom spoluúčasti:

  • 0 EUR (vek nedovŕšených 6 rokov s preukazom ZŤP) ide o 509 poistencov a doplatky vo výške 5 389,29 €
  • 8 EUR (vek nedovŕšených 6 rokov) ide o 15 979 poistencov a doplatky vo výške 248 298,41 €
  • 25 EUR (napr. poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, držitelia preukazu ZŤP, atď.) ide o 96 331 poistencov a doplatky vo výške 1 609 963,87 €

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 0 € je po zaokrúhlení 67 €, s limitom spoluúčasti 8 € je 132 € a s limitom spoluúčasti 25 € je 658 €.

Do tohto počtu a sumy VšZP nezarátala tých poistencov, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 Eurá. V zmysle legislatívy zdravotná poisťovňa tieto nižšie sumy nebude uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.

V Bratislave

12.9.2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.