12.01.2016 - VšZP sa nenechá zneužívať na predvolebnú kampaň

12.01.2016

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. sa nenechá zaťahovať do predvolebnej kampane politických strán a nedovolí, aby sa jej súčasťou stali aj nepravdivé a tendenčné informácie o údajných „kauzách“ jej generálneho riaditeľa Ing. Miroslava Vaďuru, MPH. V médiách sa v posledných dňoch opakovane objavili nepravdivé informácie o jeho „kauzách“ z minulosti, keď pôsobil ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Bratislave. Išlo o údajný predaj heliportu a nákup predraženého CT prístroja. Napriek tomu, že VšZP sa k obom „kauzám“ podrobne vyjadrila už krátko po nástupe Miroslava Vaďuru do funkcie generálneho riaditeľa VšZP, niektoré médiá naďalej vytrvalo odmietajú fakty a argumenty a pracujú skôr s dohadmi, podozreniami, politickými vyjadreniami, ale i vyslovenými klamstvami. Najnovšieho „kostlivca“ objavil denník Sme, ktorý sa zaujíma o nákup cerebrálnych oxymetrov, ide o zmluvu z roku 2009, ktorú ako vtedajší riaditeľ FNsP Bratislava podpísal Miroslav Vaďura. VšZP v tejto súvislosti poskytla denníku Sme stanovisko a vyjadrila sa aj prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je dostupná na http://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/11-1-2015-dennik-sme-opat-porovnava-neporovnatelne.html

Na ďalšie otázky týkajúce sa nielen tejto zmluvy, ale i desiatok ďalších zmlúv z minulých rokov, ktoré podpísal Miroslav Vaďura na predchádzajúcich pracoviskách, už VšZP nebude odpovedať. Ide o hospodárske údaje iných subjektov, v tomto prípade UNB ako nástupcu FNsP Bratislava, a médiá si ich môžu vyžiadať priamo u nich. V prípade akýchkoľvek podozrení z nezákonného postupu pri verejnom obstarávaní u ktorejkoľvek zmluvy má novinár nielen právo, ale i povinnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Miroslav Vaďura sa namiesto vyvracania nezmyselných podozrení a vysvetľovania údajných „kostlivcov“ chce naplno venovať pracovným povinnostiam vyplývajúcim z jeho súčasnej pozície generálneho riaditeľa VšZP. A to vrátane objektívneho informovania verejnosti o všetkých zásadných rozhodnutiach tejto spoločnosti.

Súčasné vedenie VšZP už viackrát deklarovalo, že si váži prácu médií, nebráni sa konštruktívnej kritike a má záujem o korektnú spoluprácu s nimi. V prípade, že existuje podozrenie z netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi, vedenie VšZP iniciatívne podniká kroky na objektívne preverenie týchto skutočností. Jedným z nich je napríklad aj podanie trestného oznámenia v prípade verejného obstarávania, o ktorom písal denník Nový čas 15.12.2015.

12.1. 2016, Bratislava

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.