11.12.2015 - VšZP spúšťa pilotný projekt – Balíček prvej potreby

11.12.2015

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP) prichádza s novinkou pre svojich poistencov. V prípade hospitalizácie im poskytne nový benefit - Balíček prvej potreby, ktorý poistenec dostane priamo v nemocnici.

Obsahom balíčka sú základné hygienické potreby, ako zubná kefka, zubná pasta, sprchový gél a šampón v jednom, mydlo, hygienické vreckovky, vlhčené utierky, uterák, jednorazové chrániče sluchu, ďalej príbor, časopis Partnerstvo, ktorý vydáva VšZP a informačný leták.

Cieľom tohto projektu je poskytnúť konkrétnu pomoc konkrétnemu poistencovi. VšZP chce poistencov edukovať o ich právach, sprostredkovať im užitočné informácie súvisiace s ich pobytom v nemocnici, získať od nich spätnú väzbu formou dotazníka a v neposlednom rade im poskytnúť základné hygienické potreby.

Zatiaľ ide o pilotný projekt, ktorý VšZP začne v budúcom roku realizovať v dvoch nemocniciach – FNsP Nové Zámky a v nemocnici s. Michala v Bratislave. Ak sa projekt osvedčí, VšZP, po rokovaniach s nemocnicami, plánuje zaviesť tento balíček postupne plošne vo všetkých nemocniciach na Slovensku a pre všetkých hospitalizovaných poistencov VšZP.

„Balíček prvej potreby vnímam nielen ako pomocnú ruku poisťovne svojmu poistencovi, ale aj ako príležitosť vytvoriť s ním nový priamy komunikačný kanál. Názory poistencov sú pre nás dôležité a môžu byť cenným impulzom pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti a poskytovaných služieb" – hovorí generálny riaditeľ VšZP Ing. Miroslav Vaďura.

„Je to nepochybne zaujímavý projekt a nás teší, že jeho súčasťou je aj naša nemocnica. Balíček s užitočnými informáciami a hygienickými potrebami dostane väčšina našich pacientov, keďže až 73% percent z nich sú poistenci VšZP “ – hovorí MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, generálny riaditeľ Nemocnice sv. Michala, a.s.

„Každý benefit pre nášho pacienta vítame a oceňujeme snahu VšZP zvyšovať povedomie pacientov o ich právach. Aj skúsenosti z našej praxe potvrdzujú, že v tejto oblasti máme na Slovensku stále čo doháňať“ – hovorí MUDr. Imrich Matuška, riaditeľ FNsP Nové Zámky.

Pilotný projekt bude VšZP realizovať v mesiacoch január až jún 2016, pričom prvé balíčky sa začnú odovzdávať 15.1.2016. Projekt je financovaný z prostriedkov určených na prevádzku poisťovne a jeho predpokladaná hodnota je 46 500 € bez DPH. Nákup 8 500 ks balíčkov (predpokladaný počet hospitalizácii v oboch nemocniciach do júna 2016) VšZP realizovala prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému.

11.12.2015

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.