11.01.2016 - Reakcia VšZP na klamstvá uverejnené v denníku Sme

11.01.2016

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., (ďalej len „VšZP“) sa ohradzuje voči pokračujúcim snahám denníka Sme o  škandalizovanie generálneho riaditeľa VšZP Ing. Miroslava Vaďuru, MPH a to šírením klamstiev a zavádzajúcich informácií. Je v poriadku, ak redaktor denníka, ktorý o sebe tvrdí, že hlavnými zásadami jeho práce sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov, porušuje vlastný Etický kódex redakcie? Ak áno, potom je namieste otázka - Komu a čomu má slúžiť zámerná manipulácia verejnej mienky podsúvaním zjavne nepravdivých informácií?

V dnešnom vydaní denníka Sme redaktor Ján Krempaský opakovane píše o dvoch „kauzách“ Miroslava Vaďuru z obdobia, keď bol riaditeľom FNsP Bratislava ( terajšia UNB Bratislava, ďalej len „Nemocnica“). K obom prípadom sa VšZP podrobne vyjadrila už 2.10.2015 prostredníctvom tlačových správ, ktoré sú verejne dostupné na 
http://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/02-10-2015-reakcia-vszp-nepravdive-tvrdenia-tykajuce-generalneho-riaditela-miroslava-vaduru.html
http://www.vszp.sk/o-nas/informacie-media/tlacove-spravy/02-10-2015-transparency-international-slovensko-zavadza-verejnost-media.html

Obidve tlačové správy boli emailom zaslané aj priamo redaktorovi Jánovi Krempaskému a VšZP si ich zverejnenie v plnom znení zaplatila aj v oboch tlačových agentúrach s odôvodnením, aby každý novinár, ktorý bude chcieť o údajných „kauzách“ písať, v nich našiel odpovede na svoje otázky a nemusel sa vo svojich článkoch skrývať za slovíčko „údajne“. Napriek tomu redaktor v dnešnom článku „ Za Vaďurom vidieť tunely v nemocnici a biznis s rodinou“ opäť klame.

Nie je pravdou, že súčasný generálny riaditeľ VšZP Ing. Miroslav Vaďura, MPH počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Nemocnice “ kúpil aj predražený CT prístroj a predal pozemky pod heliportom na bratislavských Kramároch“ ako píše Ján Krempaský. Taktiež nie je pravdou, že „Štát za to podľa týždenníka Plus sedem dní, ktorý informáciu priniesol, zinkasoval 5,7 mil. eur. Časopis však vypočítal, že keby sa Vaďura riadil podľa trhovej ceny pozemkov, mohla nemocnica zarobiť od 30 do 39 miliónov eur“. Pravdou je, že keďže k žiadnemu predaju prebytočného majetku nedošlo, nemohla ani štátu vzniknúť žiadna škoda. Pokiaľ ide o zámer nemocnice – predať prebytočný majetok a získať krízové investície na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, tento sa nenaplnil. Nemocnica síce v zmysle zákona vyhlásila súťaž, na ktorú reagoval jeden záujemca, avšak vzhľadom na zistenú existenciu súdneho sporu ešte z roku 1992 sa obe strany dohodli na odstúpení od kúpnej zmluvy.“

Ďalšia „kauza“, ktorú sa redaktor Ján Krempaský stále snaží „živiť“, je údajná kúpa predraženého CT prístroja z toho istého obdobia. Nie je pravdou, že rovnaký typ CT kúpila nemocnica v Ostrave, ale o 400 tisíc eur lacnejšie. Pravdou je, že nemocnica kúpila za tú istú uvádzanú cenu 1,39 mil. eur neporovnateľne výkonnejšie 128 vrstvové CT. Tieto argumenty sa však autorovi zrejme do článku nehodili a tak ich „objektívne“ zamlčal.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.