Preskočiť na obsah

10.12.2014 - VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky takmer 299 tisíc €

10.12.2014

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. už začala posielať poistencom doplatky za lieky za tretí štvrťrok 2014. Poistenci, ktorých sa týka ochranný limit na doplatky za lieky, by teda peniaze mali dostať ešte do Vianoc. Celkovo za uvedené obdobie vráti VšZP doplatky za lieky 16 193 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 298 986,73 €.
Z toho s limitom:

  • 45 EUR (napr. poberatelia starobného dôchodku) 9 239 vo výške 160 691,90 €
  • 30 EUR (napr. poberatelia invalidného dôchodku) 6 954 vo výške 138 294,83 €

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 30 € je 495,27 € a s limitom spoluúčasti 45 € je 286,84 €.
V tomto počte a sume nie sú zahrnutí poistenci, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 €. V zmysle platnej legislatívy totiž zdravotná poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.
Peniaze poistenci dostanú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať. Zdravotná poisťovňa má do 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka na to, aby automaticky zaslala príslušnú sumu poistencovi priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.