Preskočiť na obsah

10.09.2015 - VšZP vráti poistencom na doplatkoch za lieky 328 294,00 €

10.09.2015

Od 8.9.2015 začala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. priebežne posielať poistencom doplatky za lieky za druhý štvrťrok 2015. Celkovo za uvedené obdobie vráti VšZP doplatky za lieky 17 920 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 328 294,00 €.

    Z toho s limitom spoluúčasti:
  • 45 EUR (napr. poberatelia starobného dôchodku, výsluhového dôchodku...) ide o 7 003 poistencov a doplatky vo výške 122 575,11 €
  • 30 EUR (napr. poberatelia invalidného dôchodku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím....) ide o 10 917 poistencov a doplatky vo výške 205 718,89 €.

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi s limitom spoluúčasti 30 € je 454,67 € a s limitom spoluúčasti 45 € je 246,74 €.

Do tohto počtu a sumy sme nezarátali tých poistencov, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 Eurá. V zmysle legislatívy zdravotná poisťovňa tieto nižšie sumy nebude uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok.

 

V Bratislave, 10.09.2015
Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.