Preskočiť na obsah

05.09.2012 - Čakacie listiny vo VšZP

05.09.2012

Health Policy Institute (HPI) prednedávnom zverejnil analýzu čakacích dôb na plánovanú zdravotnú starostlivosť, v ktorej čerpal údaje z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS). Podľa zverejnenej analýzy mala VšZP k 31.3.2012 na čakacích listinách 16 310 poistencov. VšZP síce poskytla UDZS takýto údaj, v zmysle jeho pokynov, avšak Úrad s ním ďalej nepracoval. Tak sa stalo, že v zozname zostali aj poistenci, ktorí sa medzičasom prepoistili do inej zdravotnej poisťovne, ktorým už bola poskytnutá liečba, ktorí ju odmietli, prípadne poistenci perspektívne zaradení na operáciu až do roku 2015. Takýchto poistencov bolo 10 515, to znamená, že skutočný počet poistencov VšZP na čakacích listinách k 31.3.2012 bol podstatne nižší. Napriek tomu, že VšZP už v čase zverejnenia analýzy čakacích dôb informovala o tejto skutočnosti, v médiách sa opakovane objavuje zavádzajúci údaj o počte poistencov zaradených na čakacie listiny.
V súčasnosti je v zozname poistencov VšZP čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť zaradených približne 7 tisíc poistencov, z toho u približne 5 300 poistencov je predpokladaná doba čakania menej ako rok. V ostatných prípadoch je predpokladaná doba čakania dlhšia z dôvodu kapacitných možností zdravotníckych zariadení.
VšZP od októbra 2011 začala realizovať Rozvojové projekty, ktorých cieľom bolo práve odliečiť viac poistencov. Jedným z nich je projekt TEP, zameraný na skrátenie čakacích dôb pri operáciách bedrového a kolenného kĺbu, kde poistenci čakali najdlhšie. Doteraz len na tento projekt vynaložila VšZP 3,5 milióna eur, ktoré poskytovateľom uhradila nad rámec zmluvne dohodnutého objemu. VšZP bude v Rozvojových projektoch pokračovať, a na ich financovanie využije aj zisk, ktorý dosiahla v roku 2011.

5.9.2012

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.