Preskočiť na obsah

04.04.2014 - Uplatňovanie regresných náhrad za rok 2013

04.04.2014

 

VšZP v roku 2013 zaznamenala príjem z regresných náhrad a spätného vyňatia spolu vo výške 4 866 209,50 €.
Z toho príjem z regresných náhrad predstavoval sumu 3 708 886,31 €. (Ide o prípady, keď má zdravotná poisťovňa právo uplatniť si voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca VšZP došlo jej zavineným protiprávnym konaním.) Najväčšiu časť z regresných náhrad, až 2 223 výziev, tvorili príjmy za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom pri poškodení zdravia v dôsledku dopravných nehôd. Boli v sume 2 375 192,97 €. Pokiaľ ide o užitie návykových látok a alkoholu, VšZP zaznamenala spolu 476 takýchto prípadov v celkovej výške 203 249,64 €. Viac ako 1 000 € vymáhala napríklad VšZP od zákonných zástupcov maloletého poistenca, ktorému musela byť v dôsledku požitia alkoholu poskytnutá zdravotná starostlivosť.
Pokiaľ ide o príjem VšZP zo spätného vyňatia, ten v roku 2013 predstavoval sumu 1 157 323,29 €. (Ide o prípady, keď má zdravotná poisťovňa právo na úhradu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v čase, ak poistenec nepodal prihlášku alebo podal prihlášku vo viac ako jednej poisťovni (do 31.3.2013) a na uplatňovanie nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti u poistencov s oneskorene nahláseným zánikom poistného vzťahu.)
VšZP každý regresný prípad posudzuje individuálne a zároveň zvažuje dôkladne všetky okolnosti. V prípadoch, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade, sa môže VšZP domáhať sumy aj formou občiansko-súdneho a exekučného konania.

4.4.2014

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.