Preskočiť na obsah

03.12.2014 - Generálne riaditeľstvo VšZP bude v jednej budove

03.12.2014

 

VšZP realizuje dlhodobý zámer, po prvý raz v 20. ročnej histórii bude generálne riaditeľstvo (GR) v jednej budove. Od tohto riešenia si sľubuje zefektívnenie práce zamestnancov, optimalizáciu prevádzkových nákladov, zrýchlenie a zjednodušenie obehu dokumentov, v čom je aj benefit pre klientov a obchodných partnerov.
V súčasnosti sú zamestnanci GR rozdelení v dvoch budovách v rôznych častiach Bratislavy, čo v praxi výrazne sťažuje koordináciu práce jeho jednotlivých zložiek.
Výberu vhodného sídla GR s dostatočnými priestorovými a kapacitnými podmienkami pre cca 260 zamestnancov predchádzala intenzívna, viac ako ročná príprava. Počas tohto obdobia si VšZP stanovila priority týkajúce sa kapacity budovy, preferovanej lokality, dostupnosti a pod. Na prelome rokov 2013/2014 bol v tlači, v rozhlase ale aj na internetovej stránke poisťovne zverejnený oznam o zámere VšZP prenajať si nehnuteľnosť za účelom zriadenia sídla spoločnosti. Na výzvu VšZP zverejnenú v relevantných printových i elektronických médiách zareagovalo 9 uchádzačov, pričom jeden z nich predložil ponuku na dve nehnuteľnosti. Vo všetkých prípadoch VšZP okrem ponukovej ceny posudzovala aj stavebno technický stav nehnuteľnosti, vek, konštrukčné a dispozičné riešenia, technický štandard vybavenia, lokalitu, polohu a dostupnosť MHD. Do užšieho výberu sa po vyhodnotení ponúk a fyzickej obhliadke objektov dostali 2 nehnuteľnosti. Dňa 22.5.2014 predstavenstvo VšZP odsúhlasilo výber nového sídla spoločnosti. Rozhodla lepšia cena, priame napojenie na cestnú infraštruktúru a výhodná ponuka rozsahu štandardu a vybavenia budovy zo strany budúceho prenajímateľa. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti prerokovala aj Dozorná rada.
Uvedený zámer a jeho realizácia umožnili aj ďalšie zmeny v organizácii práce. Boli zriadené 4 centrá spracovania výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, jedno z nich v Bratislave. Toto riešenie umožní ukončiť doterajšie dlhodobé prenájmy dvoch budov v rámci Bratislavy, a zároveň efektívne využiť budovy vo vlastníctve VšZP. V jednej z dvoch vlastných budov, v ktorej v súčasnosti sídlia organizačné útvary GR bude sídlo Krajskej pobočky Bratislava a v druhej Centrum spracovania výkonov Bratislava.
Sťahovanie do nových priestorov je naplánované najskôr v druhom polroku 2015.Presné miesto budúceho sídla GR zverejní VšZP až po podpise zmluvy. V súčasnosti ešte pokračujú rokovania s cieľom dosiahnuť pre VšZP čo najvýhodnejšie vecné a finančné podmienky.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.