Preskočiť na obsah

03.06.2014 - Skončili ste školu? Viete, aké máte povinnosti voči zdravotnej poisťovni?

03.06.2014

 

V súvislosti s ukončením štúdia na strednej alebo vysokej škole Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pripomína študentom, aby nezabudli svojej zdravotnej poisťovni oznámiť, kto bude za nich ďalej platiť zdravotné odvody.
Za študentov, ktorí skončia štúdium na strednej škole, platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta v prípade, že nemajú iného platiteľa poistného ako štát (napr. zamestnanie, podnikanie). Od 1. septembra je takáto osoba povinná začať si platiť poistné sama v prípade, že sa neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezamestná sa, nezačne podnikať alebo nepokračuje v ďalšom štúdiu. Túto zmenu je potrebné nahlásiť do 8 dní.
U absolventa vysokej školy je situácia trochu iná, naňho sa výhoda posledných školských prázdnin nevzťahuje. Deň skončenia vysokej školy (za ktorý sa považuje deň štátnej záverečnej skúšky, nie deň promócie) je posledným dňom, keď za študenta platí poistné štát. Od nasledujúceho dňa si musí takáto osoba začať platiť poistné sama, ak sa však (podobne ako v predchádzajúcom prípade) neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezačne podnikať alebo sa nezamestná, teda nemá iného platiteľa poistného alebo nepokračuje v doktorandskom štúdiu.
V prípade, ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce, nemusí zdravotnej poisťovni nič nahlasovať, túto oznamovaciu povinnosť za neho splní externý subjekt a naďalej platí zaňho poistné štát. Pokiaľ začne samostatnú zárobkovú činnosť - je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni. Ak začne podnikať na základe živnostenského oprávnenia, môže tak urobiť aj cez Jednotné kontaktné miesto na živnostenskom úrade. Ak sa zamestná, túto skutočnosť za neho oznamuje zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ.
Všetky vyššie uvedené zmeny sú tieto osoby povinné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku.

Informovala: Eva Ravingerová
hovorkyňa

Bratislava, 2. 6. 2014

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.