Preskočiť na obsah

01.10.2015 - VšZP má nové vedenie

01.10.2015

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. má od 1.10. 2015 nové vedenie. Rozhodnutím jediného akcionára, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR, bol do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zvolený člen predstavenstva Ing. Miroslav Vaďura, MPH. Novou členkou predstavenstva sa stala JUDr. Vieroslava Králičková, ktorá do funkcie členky predstavenstva nastupuje z pozície vedúcej sekretariátu generálneho riaditeľa. Nové predstavenstvo VšZP bude teda pracovať v zložení:

  • Ing. Miroslav Vaďura, MPH – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  • Ing. Antónia Borovková – členka predstavenstva
  • JUDr. Vieroslava Králičková – členka predstavenstva

Životopisy členov vedenia spoločnosti:

Ing. Miroslav Vaďura, MPH sa narodil 2.4. 1960 v Trenčíne. V roku 1984 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1984 až 2003 pracoval na viacerých manažérskych pozíciách v spoločnostiach Cestné stavby Nitra a Doprastav, a.s. V rokoch 2003 až 2006 sa venoval podnikateľskej činnosti v oblasti finančníctva. V zdravotníctve pôsobí od roku 2005, najskôr ako finančný a obchodný riaditeľ v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, od roku 2007 ako ekonomicko-technický námestník Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava a v rokoch 2008 až 2010 ako riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pred nástupom do funkcie člena predstavenstva a riaditeľa sekcie ekonomiky vo VšZP, v apríli roku 2012, pôsobil ako 1. zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci finančného oddelenia v Hlavnom meste SR Bratislava. Od 1.10. 2015 bol zvolený do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Miroslav Vaďura je ženatý, má dve deti.

Ing. Antónia Borovková sa narodila 29.9. 1959 v Šintave. Je absolventkou Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1979 až 1999 pracovala na ekonomických pozíciách v spoločnostiach Priemstav Bratislava, Matador Bratislava a Gymnázium Sv. Rodiny, Bratislava. V systéme verejného zdravotného poistenia pôsobí od roku 2000. Začínala v Spoločnej zdravotnej poisťovni, kde vystriedala viaceré pracovné pozície, vedúca právneho referátu pobočky, vedúca oddelenia zmluvných vzťahov na generálnom riaditeľstve a námestníčka pre nákup zdravotnej starostlivosti. Vo VšZP pracuje od roku 2008 ako riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti a od apríla 2012 je zároveň aj členkou predstavenstva. Je vydatá a má dve deti.

JUDr. Vieroslava Králičková sa narodila 31.3. 1961 v Senici. V roku 1983 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984 až 1988 pracovala ako sociálna kurátorka na Okresnom národnom výbore v Senici a ako právnička v Okresnej poľnohospodárskej správe v Senici. V zdravotníctve pôsobí od roku 1989, najskôr ako právnička v Okresnom ústave národného zdravia v Senici, vedúca právneho oddelenia v Poliklinike Senica a tiež v Regionálnej národnej poisťovni Senica (predchodkyni VšZP). Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni pôsobí od jej vzniku v roku 1995, najskôr ako vedúca právneho odboru v pobočke Senica, vedúca odboru zdravotného poistenia v pobočke Trnava, vedúca právneho odboru generálneho riaditeľstva a v súčasnosti ako vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa. 1.10. 2015 bola zvolená do funkcie členky predstavenstva VšZP. V súčasnosti patrí medzi najlepších odborníkov na problematiku legislatívy verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Je vydatá a má dve deti.

V Bratislave 1.10.2015

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.