Preskočiť na obsah

01.02.2016 - SZČO a samoplatitelia nezabudnite si zmeniť výšku preddavku na poistné

01.02.2016

Od 1.1.2016 platí nová minimálna výška preddavku pre SZČO a samoplatiteľov vo výške 60,06 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to 30,03 Eur). Po prvý raz sú SZČO povinné zaplatiť preddavok v novej výške za mesiac január, pričom jeho splatnosť je do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. To znamená, že preddavok na poistné za január 2016 je potrebné zaplatiť do 8.2.2016.
SZČO a samoplatitelia, ktorí majú vo svojej banke zriadený trvalý príkaz na úhradu preddavkov na poistné, by nemali zabudnúť zmeniť si ho tak, aby zohľadňoval novú minimálnu výšku preddavku. Podrobné informácie o novej výške preddavku na poistné pre jednotlivé typy platiteľov sú zverejnené na internetovej stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne - link:
http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/preddavky-poistne.html
S výpočtom alebo overením nového preddavku na poistné pomôže SZČO aj jednoduchá kalkulačka, ktorú platitelia nájdu takisto na internetovej stránke poisťovne – link:
http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/kalkulacka-vypocet-preddavku-poistne-rok-2016-samostatne-zarobkovo-cinne-osoby.html

On line kalkulačku je možné využívať počas celého roku 2016. To znamená, že ak sa aj u SZČO zmenia niektoré podmienky na výpočet preddavku, napríklad sa stane poberateľom dôchodku, môže si opäť jednoducho vypočítať novú výšku preddavku na poistné.
Preddavok si SZČO môžu skontrolovať aj v saldokonte ePobočky.

 

01.02.2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.