Preskočiť na obsah

Charakteristika

Tradícia, efektivita, dostupnosť

Takmer 58 % obyvateľov Slovenska je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Ich priazeň sme si získali svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom.
Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov.
Máme širokú sieť pobočiek na celom Slovensku.
Od roku 1998 sme členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.

Čo všetko uhrádzame poistencom

Zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme širokú sieť zmluvných partnerov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).
V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu i špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu pre deti a dospelých a tiež liečbu v zahraničí. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom aj lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Finančne náročná liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, akými sú napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, rohoviek, operácie srdca, zákroky prevádzané pomocou gama noža, liečbu rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov a pod.

Kvalita a bezpečnosť

Naša poisťovňa má zavedený a udržiavaný integrovaný systém riadenia kvality a bezpečnosti, založený na procesnom prístupe, tak aby sme dosahovali trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti klientov. O tom, že sa my všetci vo VšZP o kvalitu a bezpečnosť dlhodobo staráme, naši zamestnanci uistili externých audítorov z medzinárodnej spoločnosti SGS, ktorí vykonávali audit kvality a bezpečnosti na pobočkách a riaditeľstve VšZP v máji a júni roku 2019. Audítorská spoločnosť toto potvrdila udelením certifikátov kvality a bezpečnosti v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013.

Podporujeme zdravý životný štýl

Vieme, že zdravý životný štýl je kľúčom k tomu, aby ste sa mohli naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Záleží nám na tom ako žijete. Preto vám ponúkame zľavy a výhody, ktoré vám otvárajú svet aktívneho oddychu. Naša ponuka, ktorú neustále rozširujeme, je naozaj bohatá. VšZP zabezpečuje svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách či športoviskách. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

Čo znamená logo VšZP

Logo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. predstavuje zdravie ako základnú hodnotu života človeka. Motív loga vychádza zo štylizovaných tvarov pripomínajúcich rastlinu – listy, ktoré symbolizujú život a rast. Vo svojom strede ukrývajú a chránia srdce, symbol zdravia a lásky. Farba loga charakterizuje starostlivosť a ochranu svojich poistencov – jemne inklinujúca k odtieňu modrej so symbolikou života na zemi a života ako takého. Vo svojej podstate logo vyjadruje princíp solidarity a starostlivosti o zdravie, zároveň vyjadruje pocit istoty, ktorý dáva poistencom Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Logo na stiahnutie

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.