Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Zmeny v úhrade kúpeľnej starostlivosti

09.11.2011

Na základe novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon č. 363/2011), ktorá nadobúda účinnosť 01.12.2011, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) oznamuje nasledovné zmeny týkajúce sa úhrady kúpeľnej starostlivosti:

 

Novela v § 7 odsek 1 definuje úhradu kúpeľnej starostlivosti nasledovne:

„Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť.“

Súčasne dochádza k zmenám v spôsobe úhrady v piatich indikačných skupinách:

  1. indikačná skupina II/6 (Choroby obehového ústrojenstva: Hypertenzívna choroba III. stupňa) bude hradená spôsobom úhrady „B“;
  2. indikačná skupina IV/1 (Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou: Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení) bude hradená spôsobom úhrady „B“;
  3. indikačná skupina IV/2 (Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou: Diabetes mellitus s komplikáciami) bude hradená spôsobom úhrady „B“;
  4. indikačná skupina VI/9 (Nervové choroby: Nervovosvalové degeneratívne choroby) bude hradená spôsobom úhrady „A“ a súčasne sa ruší časové obmedzenie na úhradu raz za dva roky;
  5. v celej indikačnej skupine XXV. (Netuberkulózne choroby dýchacích ciest do dovŕšenia 18. roku veku) sa stanovuje dolná hranica veku na 3 roky.

 

V súlade s platnou legislatívou kúpeľnú starostlivosť, na ktorú nastúpia poistenci od 01.12.2011, bude VšZP hradiť podľa hore uvedených zmien, aj keď rozhodnutie o úhrade liečby bolo vydané podľa legislatívy platnej v čase schvaľovania.

Kúpeľná starostlivosť, na ktorú nastúpia poistenci do 30.11.2011, bude hradená podľa legislatívy platnej do 30.11.2011.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.