Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Zdaňovanie preplatkov z ročného zúčtovania poistného

17.08.2016

Vážení klienti,
v súvislosti so zasielaním výsledkov ročného zúčtovania poistného za rok 2015 si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, je tento preplatok zdaniteľným príjmom platiteľa poistného. Zdravotná poisťovňa je povinná podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zdaniť zrážkovou daňou poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si platiteľ poistného znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto platiteľovi poistného z ročného zúčtovania.

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov je zdravotná poisťovňa povinná v prípade, že vracia takýto preplatok (poistné), o ktoré si platiteľ znížil príjem zo zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti, zdaniť. Zdravotná poisťovňa v tomto prípade vystupuje ako platiteľ dane a túto daň odvádza priamo finančnej správe. V prípade, ak ide o poistenca, ktorý je zamestnaný a výsledok ročného zúčtovania je oznámený zamestnávateľovi, vysporiada daň za zamestnanca zamestnávateľ.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.