Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Vývoj hospodárenia VšZP je pozitívny, bez dofinancovania sektora sa nedá udržať

17.09.2019

Vývoj hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v prvom polroku je pozitívny. Kým v marci 2019 kumulovaná strata predstavovala -15,9 milióna eur, k 30. júnu 2019 ju VšZP znížila na -8,8 milióna eur. K 31. 7. 2019 VšZP hospodárila so stratou  -2,6 milióna eur.

Podiel na tomto pozitívnom trende má predovšetkým zvýšená sadzba za poistencov štátu od 1. 6. 2019, ale aj interné opatrenia zamerané na zvyšovanie efektívnosti chodu poisťovne. V porovnaní s plánovanými nákladmi na rok 2019 chce VšZP do konca roka ušetriť na prevádzke 4,6 milióna eur.

VšZP napriek pozitívnemu vývoju považuje dofinancovanie sektora za nevyhnutné, aby v záujme poistencov mohla poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uhradiť záväzky vyplývajúce z aktuálnej legislatívy (rekreačné poukazy, sociálne balíčky). „Naším cieľom je stabilita, ktorá sa však dá dosiahnuť len vtedy, keď bude rovnováha medzi financiami a medicínskymi inováciami,“ zdôraznila generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Bez tejto rovnováhy bude podľa jej slov dostupnosť zdravotnej starostlivosti klesať, čo si nikto neželá. Aj preto dofinancovanie požadujú všetky zdravotné poisťovne, nielen VšZP, a súvisí s politickými rozhodnutiami, znižovaním tempa rastu ekonomiky a zvyšovaním nákladov na prevádzku nemocníc a ambulancií. Na tieto riziká VšZP upozorňovala ešte vlani; jej tohtoročný obchodno-finančný plán bol zostavený ako vyrovnaný a počítal so ziskom 400-tisíc eur, súčasne však upozorňoval na možné riziká.  Ak by k dofinancovaniu nedošlo, VšZP odhaduje, že rok 2019 skončí so stratou -60 miliónov eur.

Prijaté záväzky, ktorými sa zvýšili náklady poskytovateľom, sú záväzkami štátu, a nie VšZP.  „V prípade, že štát nenájde prostriedky na dofinancovanie sektora, urobíme opatrenia, aby to naši poistenci nepocítili,“ ubezpečuje generálna riaditeľka Ľubica Hlinková. To, čo zo zákona musia dostať, dostanú, poistenci aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu k poskytovateľom bude však VšZP vyžadovať maximálnu efektivitu a v takto nastavenom režime je aj sama pripravená  pokračovať vo svojom internom prostredí.

„Rokovania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti napredujú úspešne. Sú konštruktívne a nič nenasvedčuje tomu, že by sa scenáre z obdobia pred letnými prázdninami mali opakovať,“ ubezpečila na tlačovej konferencii v Bratislave Ľubica Hlinková.

Súbežne s rokovaním s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pokračuje aj príprava rozpočtu na rok 2020. Vzhľadom na to, že rozpočet VšZP je veľmi úzko spojený so štátnym rozpočtom, VšZP vie najlepšie, čo celý sektor potrebuje. Keďže štát je garantom zdravotnej starostlivosti v SR, najlepšie ju dokáže garantovať práve vo VšZP, v ktorej má na poskytovanie zdravotnej starostlivosti najväčší dosah. Preto v rokovaniach s MF SR a MZ SR VšZP bude presadzovať, aby platby za poistencov štátu boli hneď na začiatku roka 2020 nastavené v reálnej výške bez potreby dofinancovania sektora počas roka. V roku 2020 je našou ambíciou  venovať sa systémovým rozhodnutiam a rozvoju. 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.