Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP významne prispela k zvýšeniu dostupnosti biosimilárnej liečby na Slovensku

07.10.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku  s centrálnym obstarávaním biosimilárnych liekov a generík. Za tento postup si vyslúžila uznanie v rámci odbornej diskusie v Bratislave, na ktorej Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil najnovšiu analýzu stavu a možností využívania generických a biosimilárnych liekov u nás.

Organizátori podujatia vyzdvihli, že to bola práve VšZP, ktorá v roku 2018 vypísala prvú verejnú súťaž nie na konkrétny liek, ale účinnú látku. Keďže víťazom tohto a nasledujúcich tendrov sa stali výrobcovia biosimilárnych liekov, INEKO odhaduje, že intenzívnejším využívaním dostupných biologicky podobných liekov sa VšZP len v tomto roku podarí získať 3,3 milióna eur. Vstup biosimilárnych liekov do kategorizácie stláča totiž nadol ceny liekov s rovnakou účinnou látkou, vďaka čomu bude možné podľa výpočtov INEKO ušetriť v zdravotníctve 23 – 30 miliónov eur ročne. Takto usporené peniaze zabezpečia liečbu pre väčší počet vážne chorých pacientov.

15 nových biosimilárnych liekov na Slovensku za minulý rok 
Presne toľko ich do mája t. r. vstúpilo na trh, čím sa portfólio biologicky podobných liekov u nás rozšírilo na 24. Z celkového počtu biosimilárov registrovaných v Európskej liekovej agentúre je teda na Slovensku aj vďaka aktívnemu prístupu VšZP už dostupných 44,4 % z nich. INEKO v tejto súvislosti hovorí o pokroku a dobrej správe pre Slovensko, ale jeho analytici zároveň upozorňujú, že úspory by mohli byť ešte vyššie, a to až 59 – 77 miliónov eur. Odporúčajú preto zvýšiť transparentnosť verejných súťaží takými legislatívnymi zmenami v nastavených pravidlách, ktoré spružnia ich fungovanie a zvýšia motiváciu výrobcov a dodávateľov biosimilárov uchádzať sa o vstup do kategorizácie. Potrebné je taktiež revíziou zosúladiť výšku úhrad za lieky s rovnakou molekulou s rôznou cestou podania. 

Najväčší potenciál úspory je vo využívaní generických liekov
Napriek tomu podiel spotreby generických liekov na Slovensku vo finančnom i hmotnom vyjadrení klesá. Kým v roku 2008 podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosahovalo Slovensko najvyšší podiel v spotrebe generík, v roku 2017 sa tento podiel už pohyboval len na úrovni 27,1 %, čiže mierne nad priemerom 16 krajín EÚ s dostupnými dátami. Vyšší podiel generík ako Slovensko majú všetky štáty V4, ale napríklad aj Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo a najmä susedné Rakúsko, kde spotreba generík dosahuje až 50,2 %. 

Ako zastaviť plytvanie?
Jedným z opatrení, ktoré navrhuje INEKO a podporili ho aj účastníci diskusie, je väčšia zainteresovanosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na predpisovaní a vydávaní finančne dostupnejších liekov s rovnakou účinnou látkou. „Aj keď medzinárodné odborné štúdie jednoznačne potvrdzujú, že biosimilárne a generické lieky sú pre pacienta rovnako účinné a bezpečné ako originálne lieky, medzi požiadavkami poskytovateľov prevažujú konkrétne lieky nad účinnými látkami,“ priblížil prax riaditeľ odboru liekovej politiky VšZP Daniel Ferianc. Keďže rozhodovanie založené na dôkazoch patrí k najúčinnejším spôsobom,  ako zvýšiť podiel spotreby biosimilárov a generík, účastníci diskusie sa zhodli na potrebe bonifikácie tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa touto cestou uberajú. Zdôraznili ďalej, že kľúčovým opatrením je osveta a vzdelávanie lekárov i pacientov. Čím viac presvedčivých informácií o výhodách a rizikách generickej a biosimilárnej liečby dostanú, tým väčší je predpoklad, že tieto lieky budú vo vyššej miere predpisovať a užívať.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.