Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP významne pokročila v rokovaniach o financovaní ambulantného sektora

21.04.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oceňuje trpezlivosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú doteraz preukázali v súvislosti s tvorbou podmienok financovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame v mimoriadnej, neustále sa meniacej situácii, ktorú je nevyhnutné v záujme ochrany verejného zdravia zohľadniť aj pri financovaní poskytovateľov. Príprava nových zmlúv trvá dlhšie aj preto, že vo VšZP sa snažíme uplatniť rovnaký prístup k všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich organizovanosť v jednotlivých profesijných združeniach,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku v rámci prijatej stratégie nákupu zdravotnej starostlivosti garantuje od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do termínu ukončenia núdzového stavu všetkým poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (s výnimkou ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZZ)), a stomatologickým ambulanciám (s výnimkou ÚZZ) paušálnu úhradu zodpovedajúcu  75 % priemernej mesačnej úhrady za rok 2019. K uvedenej paušálnej úhrade dostanú títo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti od VšZP aj tzv. pripočítateľné položky za  A-lieky,  špeciálny zdravotnícky materiál, stomatoprotetiku a pod. v rozsahu 100 % ich skutočného použitia. Ak ambulantní špecialisti a stomatológovia vykážu zdravotnú starostlivosť vyššiu ako je hodnota navrhnutej paušálnej úhrady, VšZP sa zaväzuje uhradiť im skutočne poskytnutú, vykázanú a uznanú zdravotnú starostlivosť.

VšZP navrhuje poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú od 1. 4. 2020 v dohodovacom konaní, predĺženie platnosti príloh k zmluvám do 30. 6. 2020 a poskytovateľom v segmente stomatológia predĺženie platnosti zmlúv do 30. 9. 2020.

Keďže ambulancie financované formou kapitácií nezaznamenali až taký veľký prepad produkcie ako ambulancie špecialistov a stomatológov, VšZP bude aj naďalej všeobecným lekárom pre dospelých, gynekológom a všeobecným lekárom pre deti a dorast hradiť zdravotnú starostlivosť formou kapitačných úhrad v rozsahu, ktorý pokrýva približne 75 % celkového mesačného príjmu týchto ambulancií. VšZP im zároveň na základe verejného prísľubu  garantuje nad rámec kapitácií zvýšené platby za rozšírené spektrum výkonov telemedicíny (poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou telefonickej konzultácie alebo videokonzultácie). Podobne je to u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s kombinovaným úhradovým mechanizmom, ktorí majú zmluvne dohodnutú aj paušálnu zložku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá predstavuje približne 70 % príjmov ambulancie.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.