Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

VšZP úspešne odoslala viac ako polovicu ročných zúčtovaní

07.08.2018

Odoslaných bolo 387-tisíc ročných zúčtovaní, z toho 75-tisíc do eschránok

Všeobecná zdravotná poisťovňa už úspešne odoslala viac ako polovicu ročných zúčtovaní zdravotného poistenia. K 1. augustu spracovala 605-tisíc výsledkov ročného zúčtovania poistného za rok 2017. Odoslala už takmer 387-tisíc výsledkov poistencom a platiteľom poistného. Takmer 75-tisíc zúčtovaní bolo odoslaných do elektronických schránok platiteľov poistného zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy. VšZP predpokaldá, že tento rok celkovo odošle 610-tisíc ročných zúčtovaní, z toho cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) 120-tisíc.

Aby predišla nadmernému zaťaženiu ÚPVS, rozhodla sa tento rok VšZP distribuovať ročné zúčtovania postupne v menších dávkach. Odosielanie zo strany VšZP prebieha zatiaľ bez problémov. Elektronicky sú doručované prevažne výsledky pre zamestnávateľov. V týchto dňoch poisťovňa pripravuje na odoslanie ďalších 100-tisíc výsledkov ročného zúčtovania poistného.

Elektronické doručenie do e-schránky je nová forma komunikácie so štátom, ktorá nahrádza listinnú formu doručovania. Prvýkrát VšZP takto distribuovala ročné zúčtovania vlani. VšZP preto upozorňuje všetkých, ktorí majú e-schránku aktivovanú zo zákona, aj tých, ktorí si ju aktivovali zatiaľ dobrovoľne, aby jej obsah zodpovedne kontrolovali. Vyhnú sa tak neuhradeniu nedoplatku na poistnom a následnému možnému zverejneniu v zozname dlžníkov či exekučnému vymáhaniu pohľadávky.

Poistenci a platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie za rok 2017, si môžu pozrieť výsledky ročného zúčtovania ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko elektronicky v ePobočke. Zamestnávateľom a poistencom, ktorí nie sú registrovaní v ePobočke, zašle VšZP v dokumente o výsledku ročného zúčtovania potrebné prístupové heslá.

V ePobočke nájdu klienti VšZP aj informácie, týkajúce sa úhrady nedoplatku a vrátenia preplatku. Nedoplatok je pritom možné uhradiť jednoducho prostredníctvom QR kódu priamo z obrazovky.

Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v ePobočke k dispozícii aj ďalšiu dôležitú informáciu - výpočet preddavku na poistné od 1. 1.2019 do 31.12.2019.

Poistenci, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, si môžu túto skutočnosť jednoducho overiť na internetovej stránke VšZP. Po kliknutí na www.epobocka.com (v časti Služby pre neprihlásených) sa dozvedia:

  • či splnili podmienky na vykonanie RZ
  • či im už VšZP vykonala RZ
  • aký je výsledok RZ, resp. či je výsledok do alebo nad 5 Eur.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2017 do 30.9.2018. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa tento termín posúva do 31.10.2018. Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok) do 31.12.2018.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.