Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

VšZP ruší príjmový účet za bývalú SZP

27.02.2018

VšZP s účinnosťou k 28. 02. 2018 ruší príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu SK77 8180 0000 0070 0040 1201, určený na platenie preddavkov a nedoplatkov za poistencov bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., za obdobie do decembra 2009 (vrátane).
Úhrady nedoplatkov za bývalú Spoločnú zdravotnú poisťovňu, a. s., je potrebné zasielať na príjmové účty VšZP zverejnené v časti Platitelia – Platenie poistného – zoznam príjmových účtov VšZP pobočiek podľa príslušnosti poistenca/platiteľa k pobočke.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.