Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

VšZP ruší od júla limity pre špecialistov, zaplatí im všetko, čo vykážu

04.07.2018

Zmeny prinesú kratšie čakacie doby a viac vyšetrených pacientov. VšZP tiež pripravila množstvo nových benefitov pre poistencov, priemerná rodina na nich môže ušetriť až 1 400 eur ročne.

Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa od júla viacero zásadných noviniek a zmien. Ambulantným špecialistom ruší limity a zároveň pre päť špecializácií mení aj systém úhrad a zavádza nový úhradový mechanizmus, takzvaný kombinovaný úhradový mechanizmus. Internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergológom a otorinolarinológom (ORL) ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne. Ambulancie tak získajú viac peňazí, ktoré môžu napr. investovať do modernizácie a rozšírenia prístrojového vybavenia. Poistenci VšZP by zrušenie limitov mali pocítiť v kratších čakacích lehotách a zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti u špecialistov. Podmienkou nového zmluvného vzťahu s poisťovňou je vyšetrenie bez poplatkov. „Prechod na kombinovaný úhradový mechanizmus je dobrovoľný, ale veríme, že špecialisti ho ocenia, lebo je to lepší systém pre nich aj pre pacientov. V januári sme ho zaviedli v nemocniciach, limity sme zrušili aj stomatológom, čeľustným ortopédom, od apríla aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Túto reformu zavádzame aj v ambulantnej starostlivosti, v pilotnom projekte pre päť špecializácií. Ak sa osvedčí, ponúkneme to všetkým,“ vyjadril sa generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.
U ostatných špecializácií VšZP ruší limity a uvoľňuje zmluvné objemy, na jeseň chce zároveň so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti diskutovať o možnostiach zavedenia kombinovaného úhradového mechanizmu pre všetky odbornosti.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviedla novinky aj pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Získali viaceré významné kompetencie, ktoré im poisťovňa plne hradí. Po novom môžu robiť v ambulanciách diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu cukrov, tukov, komplexné predoperačné vyšetrenia, delegované odbery krvi, kompetencie sa im rozšírili aj pri starostlivosti o pacientov s vysokým krvným tlakom. Gynekológovia dostali možnosť mať v starostlivosti dievčatá od 15-tich rokov.

Od júla spustila VšZP v spolupráci so Združením všeobecných lekárov pilotný projekt eOrdinácia. Pacienti môžu priamo so svojimi lekármi elektronicky konzultovať svoj zhoršený zdravotný stav z pohodlia domova, môžu zdieľať dokumenty, obrázky, aj priamo četovať. Projekt eOrdinácia by mal priniesť úsporu času pre lekára i pacienta, menej fyzických návštev ordinácií, efektívnejší manažment najmä chronicky chorých pacientov.

S cieľom zvýšiť komfort liečby, VšZP finančne podporila návštevu pacienta v domácom prostredí. Agentúram domácej ošetrovateľskej služby od júla navýši platby o 25% v porovnaní s rokom 2017, čo predstavuje navýšenie v priemere o 381 tis. eur mesačne. Zmeny sa dotkli aj dopravnej služby. Ešte v júni VšZP navýšila platby za 1 km pri každom type jázd o 13 centov (okrem BA), čo v priemere predstavuje navýšenie o 0,5 mil. eur mesačne oproti roku 2017. Od júla navyšuje platby o ďalšie dva centy za prepravu imobilných pacientov, ktorí potrebujú asistenciu pri presune z domu do vozidla alebo opačne.

Poistenci VšZP, ktorých trápi nadváha či bolestivý chrbát a nespĺňajú ešte zákonné nároky na úhradu kúpeľov z verejného zdravotného poistenia, môžu od júla využívať špeciálne liečebno-preventívne programy v kúpeľoch. VšZP im ako jediná zdravotná poisťovňa na trhu preplatí až tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Účastníci týchto 10-dňových programov tiež dostanú 12% zľavu na ubytovanie a stravu priamo od kúpeľného zariadenia.

Od júla sa môžu tešiť aj všetci, ktorí radi cestujú. Len poistenci VšZP získavajú zľavy od ČSOB Poisťovne na dlhodobé cestovné poistenie až do výšky 60%. Ide o najvýhodnejší benefit tohto druhu na trhu s cestovným poistením.

VšZP nezabúda ani na deti. Každá čerstvá mamička dostane dentálny preukaz dieťaťa s praktickými radami a návodmi, ako sa starať o ústnu dutinu dieťatka. Deti tiež dostanú príspevok na dentálnu hygienu až do výšky 30 eur.

Priemerná rodina môže na benefitoch a zľavách od VšZP ušetriť až 1 400 eur ročne. Všetky informácie sú na www.vszp.sk.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.