Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP rozoslala 614 tisíc výsledkov ročného zúčtovania poistného

24.09.2018

Najväčší nedoplatok za rok 2017 bol 278 632,12 eur, najväčší preplatok 253 286,06 eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa ukončila proces distribúcie výsledkov ročných zúčtovaní poistného (RZ) za rok 2017. Výsledky doručila 614 358 poistencom a platiteľom poistného, z toho do eschránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) 104 769. Z celkového počtu 614 358 výsledkov bolo 494 000 určených fyzickým osobám a 120 358 zamestnávateľom.

Najväčší nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2017 bol 278 632,12 eur, najväčší preplatok 253 286,06 eur.

V zaslaných výsledkoch je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania poistného. Poistenec/platiteľ poistného môže podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak poistenec/platiteľ poistného dovtedy nepodá nesúhlasné stanovisko ani námietku voči výsledku, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinný zaplatiť nedoplatok a poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok.

Poistenci a platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie poistného za rok 2017, si môžu pozrieť výsledky, ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko elektronicky v ePobočke. Zamestnávateľom a poistencom, ktorí nie sú registrovaní v ePobočke, zašle VšZP vo výsledku ročného zúčtovania poistného aj potrebné prístupové heslá.

Poistenci, ktorí sú registrovaní v ePobočke a VšZP im zúčtuje výsledok RZ cez ich posledného zamestnávateľa/zamestnávateľov, majú taktiež možnosť pozrieť si priamo v ePobočke podrobný výpočet RZ.

V ePobočke nájdu klienti VšZP aj informácie týkajúce sa úhrady nedoplatku a vrátenia preplatku. Nedoplatok je pritom možné uhradiť jednoducho prostredníctvom QR kódu priamo z obrazovky. Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať v ePobočke aj ďalšiu dôležitú informáciu - výpočet preddavku na poistné od 1. 1.2019 do 31.12.2019.

Námietku/nesúhlasné stanovisko môže klient zaslať do VšZP aj priamo zo svojej eSchránky na portáli slovensko.sk. Využiť na to môže odpoveď na zaslanú správu od VšZP, alebo formulár určený na podávanie námietok. Zároveň je možné využiť aj formulár všeobecnej agendy VšZP.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2017 do 30. 9.2018. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa tento termín posúva do 31.10.2018. Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok) do 31.12.2018.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.