Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP radí občanom prichádzajúcim zo zahraničia a sú v karanténe, ako sa zdravotne poistiť

17.03.2020

Široký okruh otázok, s ktorými sa na VšZP obracajú občania, sa týka spôsobu vzniku verejného zdravotného poistenia po návrate z cudziny. Zo zahraničia totiž na Slovensko prichádza mnoho obyvateľov, ktorí ukončili pracovný vzťah a teda aj zdravotné poistenie v cudzine a po návrate im vzniká povinnosť sa zdravotne poistiť.

Hneď na úvod je potrebné zdôrazniť, že nasledujúci postup sa vzťahuje len na prípady vzniku verejného zdravotného poistenia u osoby, ktorej bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ak je osoba v karanténe, môže podať prihlášku elektronicky, zaslaním tlačiva na infolinka@vszp.sk a do predmetu odporúčame pre rýchle vybavenie dať: Prihláška karanténa, alebo telefonicky cez call centrum. Zdravotná poisťovňa takúto prihlášku prijme a spracuje aj bez podpisu. Ešte predtým však zamestnanci  VšZP každú prihlášku osoby nachádzajúcej sa v nariadenej karanténe riadne preveria.

Ak nie je možné podať prihlášku počas karantény, vzniká povinnosť kontaktovať zdravotnú poisťovňu po ukončení karantény, najneskôr do 8 dní.

V prípade, ak sa osoba nachádza v starostlivosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a jej zdravotný stav jej neumožňuje komunikovať, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určí tomuto pacientovi príslušnú zdravotnú poisťovňu na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého roka, osoba je povinná podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej bola poistená naposledy. Zdravotná poisťovňa je povinná overiť predchádzajúci poistný vzťah a v prípade nesúladu ju informovať.

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie, napríklad z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, vzniku poistenia zánikom v zahraničí alebo narodením, prijíma poisťovňa obvyklým spôsobom. Vyššie opísaný spôsob sa vzťahuje len na osoby v karanténe.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.