Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP v nových zmluvách s lekármi ešte viac podporila starostlivosť o detských poistencov

12.01.2021

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa od 1. januára dohodla s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na nových zmluvných podmienkach. Pri ich koncipovaní zdravotná poisťovňa zohľadnila aj nepriaznivý vývoj, na ktorý nedávno poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad SR, a to klesajúci počet všeobecných lekárov pre deti a dorast na Slovensku. Najväčšia zdravotná poisťovňa preto hľadala spôsob, ako v rámci existujúcich možností aj v dlhšom časovom horizonte riešiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a umožniť detským lekárom pomocou ďalšej sestry prijať do svojej starostlivosti nových pacientov.

 „Táto forma navýšenia kapitačnej platby je upravená tak, že so zvyšujúcim sa počtom kapitovaných poistencov sa zvyšuje aj kapitačná platba, aby pri istom počte bolo možné prijať ďalšiu zdravotnú sestru a naďalej zostala zachovaná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Richard Strapko. Aj skúsenosti zo zahraničia poukazujú na to, že jednou z ciest k stabilizácii zdravotnej starostlivosti o detských pacientov je dobrá organizácia práce v ambulancii a kvalitný personál zabezpečený viacerými sestrami, vďaka ktorým sa lekár môže viac venovať odbornej práci.

Projekt, ktorý Všeobecná zdravotná poisťovňa interne nazvala „druhá sestra“ sa u lekárov stretol s pozitívnou odozvou. „Vítame každú iniciatívu, ktorá má potenciál riešiť dlhodobo sa znižujúci počet všeobecných lekárov pre deti a dorast v kontexte zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre  detských pacientov. Preto oceňujeme snahu poisťovne aktívne sa podieľať na riešení tohto problému,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová.

Zvýhodnené platby za starostlivosť o detských pacientov sú od 1. januára 2021 aj v zmluvách špecialistov. "Ponúkli sme ich lekárom špecialistom, ktorí môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť aj detským pacientom do 10 rokov. Aj týmto spôsobom chceme pre nich zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne. V praxi to znamená, že odborný lekár pre dospelých, ktorý môže ošetriť aj dieťa, dostane príplatok za sťažený výkon. Opäť je to o skvalitňovaní a zvyšovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich najmenších poistencov,“ povedala podpredsedníčka Predstavenstva VšZP Beata Havelková.

Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne je aj naďalej otvorené konštruktívnej diskusii s profesijnými združeniami zastupujúcimi lekárov a pripravené hľadať riešenia v záujme detských pacientov, ktoré nepochybne uľahčia život nielen im, ale aj ich rodičom.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.