Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP musí fungovať efektívne v prospech pacientov

15.06.2020

Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) intenzívne hľadá možnosti, ako zlepšiť služby poistencom a ďalej zvyšovať kvalitu ich liečby. Podmienkou na dosiahnutie tohto cieľa je efektívne fungovanie VšZP, ktoré predpokladá nový spôsob riadenia. Jeho súčasťou je aj organizačná štruktúra, ktorá bude odrážať skutočné potreby poistencov. V najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku preto aktuálne prebieha hĺbková finančná analýza a jej čiastkové výsledky, vrátane personálnych zmien, sa postupne premietajú do praxe.

„Každé nové vedenie musí mať konkrétne predstavy nielen o tom, kde chce spoločnosť doviesť, ale aj ako a s kým dokáže svoje ciele úspešne zrealizovať,“ povedal generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva VšZP Richard Strapko.

Ambíciou, na ktorej sa zhodujú všetci členovia predstavenstva, je nastaviť vo VšZP tzv. líniové riadenie, ktoré sa už osvedčilo v iných zdravotných poisťovniach a jeho efektívnosť potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia. „Tento model zefektívňuje prevádzku a v nadväznosti na ňu aj kľúčové interné procesy. Jedným z prvých krokov, ku ktorým sme už pristúpili, je priame riadenie a metodické usmerňovanie zamestnancov odborných útvarov v regiónoch z centra. V predstavenstve sme jednotní aj v tom, že pozície, ktoré nemajú potenciál prinášať efektivitu, sa z tohto dôvodu zrušia,“ vysvetlil generálny riaditeľ Richard Strapko.

Od nástupu nového vedenia odišlo z VšZP 30 zamestnancov. Osem z nich odišlo do starobného, jeden do invalidného dôchodku, šiestim zamestnancom sa skončil pracovný pomer uplynutím doby určitej, jednému v skúšobnej dobe a štrnásť zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodou. K 30. 6. 2020 v súlade s líniovým riadením odchádza z VšZP dohodou z pozície krajských riaditeľov 8 zamestnancov.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.