Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP má schválený obchodno-finančný plán na rok 2019

02.04.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., (VšZP) v zákonom stanovenej lehote predložila Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu financií SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozpočet na rok 2019, obchodno-finančný plán (OFP) a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy, hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy.

Obchodno-finančný plán VšZP počíta na rok 2019 s vyrovnaným rozpočtom. Výsledok hospodárenia očakáva na úrovni 0,4 mil. eur.
Celkové výnosy
sa medziročne zvýšili o 3,4 %.
Medziročný nárast nákladov je na úrovni 6 %, pričom do nákladov boli zahrnuté len základné legislatívne požiadavky.
Najvyšší medziročný nárast vykazuje segment ústavnej zdravotnej starostlivosti (lôžkovej). Postarali sa o to legislatívou podmienené zvýšené personálne náklady, ktoré v  absolútnom vyjadrení predstavujú 89 miliónov eur.

Do plánovaného výsledku hospodárenia na rok 2019 nie sú zahrnuté celkové riziká, ktoré VšZP odhaduje na 169 mil. eur.
Riziko nenaplnenia výnosov za ekonomicky aktívnych poistencov
v súvislosti s  nižším ako projektovaným ekonomickým rastom predstavuje sumu 29 miliónov eur. 
Riziko rastu nákladov predstavuje celkovo 140 miliónov eur, z toho 58 miliónov eur v  liekovej oblasti, 77 miliónov eur vo výkonoch na zdravotnú starostlivosť (z toho10 miliónov eur tvoria rekreačné poukazy), 5 miliónov eur v nákladoch na liečbu poistencov VšZP v cudzine a nákladov na liečbu poistencov členských štátov EÚ.

Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo OFP 2019 s podmienkou, že VšZP zohľadní pri výdavkoch opatrenia, ktoré vzišli zo spolupráce iniciovanej v novembri 2018 novým vedením VšZP s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, Implementačnou jednotkou Úradu vlády SR a spoločnosťou Boston Consulting Group.

Výdavky uvedené v OFP 2019 sa budú realizovať v rámci možností len do výšky disponibilných finančných zdrojov VšZP pri zabezpečení jej základných činností tak, že nebude ohrozené plnenie povinností vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. VšZP bude zároveň pravidelne sledovať a vyhodnocovať svoju aktuálnu ekonomickú situáciu a komunikovať dodatočnú potrebu zdrojov v súvislosti so zvýšenými finančnými nárokmi, ktoré vyplynuli zo zhoršených ekonomických prognóz a prijatých legislatívnych úprav v roku 2018. VšZP víta rokovania medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR o možnostiach dofinancovania rezortu zdravotníctva.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.