Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

VšZP aktualizuje údaje o SZČO podľa referenčného registra

13.11.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oslovuje v týchto dňoch poistencov, u ktorých zistila nesúlad medzi údajmi v informačnom systéme VšZP a registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Táto aktivita súvisí s účinnosťou zákona č. 177/2018  Z. z. proti byrokracii a týka sa poistencov, ktorí sú alebo mali byť evidovaní vo VšZP ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Prečo je potrebná aktualizácia údajov    
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je jedným z piatich informačných systémov verejnej správy, ktoré využíva zákon proti byrokracii. Podľa tejto právnej normy fyzické a právnické osoby už nemusia v správnych a iných konaniach dokladovať údaje a výpisy v listinnej podobe, ak sa nachádzajú v systémoch verejnej správy. Údaje sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. To je jeden z dôvodov, prečo VšZP porovnáva svoje údaje o samostatne zárobkovo činných osobách s údajmi evidovanými v spomínanom registri. 

Oznámenie o aktualizácii údajov neberte na ľahkú váhu
VšZP pri svojej činnosti čerpá údaje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Pri porovnávaní týchto údajov s údajmi vo svojom informačnom systéme identifikovala poistencov, ktorí by mali byť na účely zdravotného poistenia evidovaní ako samostatne zárobkovo činné osoby, resp. je potrebná aktualizácia obdobia ich evidencie ako samostatne zárobkovo činných osôb. Dôvodom zistených rozdielov je vo väčšine prípadov nesplnenie oznamovacej povinnosti, ktorú ukladá zákon o zdravotnom poistení. Keďže údaj z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti kým nie je preukázaný jeho opak, oslovení poistenci by oznámenie VšZP o aktualizácii údajov v evidencii platiteľov poistného nemali brať na ľahkú váhu.

Nečakajte, konajte      
Ak si poistenec myslí, že informácie v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci spojené s jeho menom sa nezakladajú na pravde, mal by čo najskôr požiadať o nápravu. Kontaktovať treba Živnostenský alebo iný zdrojový register, ktorý poistenca eviduje ako držiteľa na oprávnenie alebo výkon zárobkovej činnosti. Ak poistenec preukáže opak a dôjde k oprave jeho údajov v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, VšZP zmenu premietne do svojho informačného systému.  

Chýbajú vám podrobnejšie informácie?
Dostali ste naše oznámenie o aktualizácii údajov, ale potrebovali by ste ešte doplňujúce informácie, prípadne vysvetlenie? Ak je to tak, telefonujte, e-mailujte do call centra VšZP, alebo sa zastavte osobne v ktorejkoľvek pobočke. Do viacerých z nich sa už môžete objednať aj na konkrétny termín a čas. Využite túto službu a zabezpečte si dostatočný priestor na prediskutovanie svojho problému s našimi odborníkmi.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.