Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Študenti – zmena od 01.05.2011

03.05.2011

V súlade s novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov účinnou od 01.05.2011 sa za nezaopatrené dieťa považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Z uvedeného vyplýva, že za nezaopatrené dieťa sa nad 26 rokov považuje študent dennej formy štúdia (neskúma sa štandardná dĺžka štúdia) až do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Fyzická osoba, ktorá sa v súlade s novelou zákona opätovne považuje za nezaopatrené dieťa je podľa § 23 ods. 1 písm. d) povinná splniť si svoju oznamovaciu povinnosť do 8 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Oznamovaciu povinnosť si poistenci splnia vyplnením tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré si môžete stiahnuť TU.

Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné zaslať na pobočku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. poštou, alebo ho poistenec prinesie osobne.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.